จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

" พรุดินนา โมเดล " นำร่องจัดฝึกอบรม แก้ไขปัญหายาเสพติดโดย สภ.คลองท่อม ร่วมกับ อบต.พรุดินนา (ชมคลิป)


" พรุดินนา โมเดล " นำร่องจัดฝึกอบรม แก้ไขปัญหายาเสพติดโดย สภ.คลองท่อม ร่วมกับ อบต.พรุดินนา (ชมคลิป)

       เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น ณ.โรงเรียนบ้านพรุดินนา ทาง สภ.คลองท่อม ร่วมกับ อบต.พรุดินนา จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น โดยมี พ.ต.อ. ภาสกร สนธิกุล ผู้กำกับการ สภ.คลองท่อม ร่วมกับ นายเติม จันส่องแสง นายกอบต.พรุดินนา            และนางสาวจันทร์เพ็ญ โอสุกลทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเพื่อกระบี่ปาล์มออย จำกัด และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนเจ้าร่วมโครงการ และการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาและส่งเสริมการฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 มิถุนายน 2561

       ปัจจุบันการแก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐบาลได้กำหนดปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยเร่งด่วน  รวมทั้งการจัดการปัญหาอื่นๆเพื่อเชื่อมโยงเบ็ดเสร็จตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑0๘/๒๕๕๗ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่ากระทำผิดต่อกฎหมาย เกี่ยวกับยาเสพติด เพพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูให้สามารถ ดำรงชีวิตในสังคมได้ ตามปกติและไม่หวนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก

        รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการ คือ กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด เป็น วาระแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม
     
          ทั้งนี้ สภ.คลองท่อม และอบต.พรุดินนาจึงร่วมกันจัดทำการอบรมครั้งนี้ขึ้น

          พ.ต.อ. ภาสกร สนธิกุล ผู้กำกับการ สภ.คลองท่อม กล่าวเนื่องด้วยอำเภอคลองท่อม มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่ จึงจัดการอบรมเพื่อต้องการลดจำนวนผู้เสพในพื้นที่ ต.พรุดินนา โดยมีระยะเวลา5วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 และจะมีการติดตาม พฤติกรรมพบปะและพูดคุยกับผู้เสพ เป็นระยะเวลา 12 ครั้งภายใน 1 ปี และจะต่อยอดไปอีก 4ตำบล คือ ต.เพหลา ต.คลองท่อมเหนือ ต.คลองท่อมใต้ และต.ห้วยน้ำขาว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กลับมาเกี่ยวพันธ์กับยาเสพติดอีกต่อไป

ขอบคุณ มโนธรรม  ใจหาญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น