จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทุกข์ของชาวบ้าน ชลประทานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง

   ทุกข์ของชาวบ้าน ชลประทานจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหา น้ำท่วม น้ำแล้ง

              ใน วันที่ 19 มิ.ย. 2561  เวลาประมาณ 10.00น. ชลประทานตรังจะลงสำรวจพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง หลังได้รับการประสานจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่

               นายเวทิน มลยงค์ ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล และเกษตรกร ในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ้าหวี กล่าวว่า  “ได้ร้องทุกข์สภาพปัญหา และความเดือดร้อนของเกษตรกร ว่าเมื่อถึงฤดูฝนมีปริมาณน้ำมาก แต่เสียดายที่น้ำดังกล่าวไม่ได้กักเก็บไว้

            ด้วยสภาพพื้นที่ติดทะเลทำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลอันดามันอย่างรวดเร็ว   และเมื่อถึงฤดูแล้งก็ประสพปัญหาขาดแคลนน้ำ  เนื่องจากไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในการทำเกษตร  จึงเสนอผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดตรังไปยังโครงการชลประทานตรัง เพื่อเสนอให้สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  และหวังว่าคงได้รับการสนับสนุนในเร็ว ๆ นี้”

              ด้านนายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวว่า  สภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ระดับอำเภอ และที่ผ่านได้ลงพื้นที่ทุกอำเภอเพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร  เป็นเสียงสะท้อนจากเกษตรกรตัวจริง เสียงจริง  เพื่อนำเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าว ส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  เรื่อง น้ำ ก็นำเสนอไปยัง โครงการชลประทาน เรื่อง สัตว์น้ำ

              เสนอไปยัง ประมง เรื่อง พืช สัตว์ ก็เสนอไปยัง เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และหากเป็นเรื่อง สาธารณูปโภคอันเกี่ยวเนื่องกับท้องถิ่นด้านการเกษตร ก็จะประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้บรรจุไว้ในแผนงบประมาณของท้องถิ่น  เป็นต้น ซึ่ง เป็นการกำหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับความต้องการ  และสภาพปัญหาอันแท้จริงต่อไป

ขอบคุณข่าว : พิพัฒน์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น