จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผอ.รพ. สิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผอ.รพ. ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับ พญ.วิยดา บุญเลื่อง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผอ.รพ. สิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผอ.รพ. ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับ พญ.วิยดา บุญเลื่อง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

            วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับ พญ.วิยดา บุญเลื่อง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

         จากสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ด้านการจัดการบริการสุขภาพที่เป็นมิตร


      สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๔ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
๑๑ มิ.ย.๖๑ ต้อนรับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น