จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปลูกไว้หลายแห่งทุกที่เวลาบิ๊กอาร์ทลงพื้นที่ เพียงเพื่อต้องการอนุรักษ์ต้นไม้ยืนต้นที่ปัจจุบันหาได้ยากแล้ว เพื่อลูกหลานได้มาศึกษาเรียนรู้


ปลูกไว้หลายแห่งทุกที่เวลาบิ๊กอาร์ทลงพื้นที่  เพียงเพื่อต้องการอนุรักษ์ต้นไม้ยืนต้นที่ปัจจุบันหาได้ยากแล้ว เพื่อลูกหลานได้มาศึกษาเรียนรู้


--ค่ายอิงคยุทธ ปัตตานี--ค่ายสิรินธร ปัตตานี--วัดมุจลินทวาปีวิหาร ปัตตานี--วัดวิเวกวนาศรม พรหมรังษี สงขลา--วัดพระสามองค์ สงขลา--วัดนาทวี สงขลา


บิ๊กอาร์ท..เล่าต่อ..เพียงเพื่อต้องการอนุรักษ์ต้นไม้ยืนต้นที่ปัจจุบันหาได้ยากแล้ว เพื่อลูกหลานได้มาศึกษาเรียนรู้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น