จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 เดินทางพบปะทหารใหม่ ผลัด 1/61 หน่วย ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ในห้วงการฝึกทหารใหม่ การดูแลสิทธิสวัสดิการ


พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.เดินทางพบปะทหารใหม่ ผลัด 1/61 หน่วย ร.15 พัน.ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ในห้วงการฝึกทหารใหม่ การดูแลสิทธิสวัสดิการ 


                     เมื่อ 13 มิ.ย.61พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถผบ.พล.ร.5 เดินทางพบปะทหารใหม่ ผลัด 1/61 หน่วย ร.15 พัน.4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ในห้วงการฝึกทหารใหม่ การดูแลสิทธิสวัสดิการ ของทหารใหม่ 

        ทั้งนี้ได้กล่าวให้กำลังใจทหารใหม่ทุกนาย ซึ่งหลังจากการผ่านการฝึกจะเป็นกำลังหลักสำคัญอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาและป้องกันประเทศชาติ ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น