จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5(2) เป็นประธานการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ โดยวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน (ขุนศึก 41)


 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5(2)  เป็นประธานการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ โดยวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน (ขุนศึก 41)
                   เมื่ิอวันที่ 12 มิ.ย.61เวลา 13.30 น.พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร.5(2)  เป็นประธานการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ โดยวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน (ขุนศึก 41) โดย พล.ร.5 จัดการบรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย ความเสียสละ/กล้าหาญของบรรพบุรุษชาติไทย ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
              และ สร้างเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ้บ้าน กำนัน และปลัดอำเภอ ของอำเภอทุ่งสง จำนวน 250 คน  ตามนโยบาย ทบ. และได้นำเสนอผลงานการปฏิรูปประเทศของ รัฐบาล ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น