จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ พล.ท.อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ หัวหน้าคณะทำงานติดตามการปฎิบัติตามนโยบายและสั่งการของ ผบช.ฯ ในการแก้ไขปัญหา จชต.(คณะทำงานที่ 2)


พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค ให้การต้อนรับ พล.ท.อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ หัวหน้าคณะทำงานติดตามการปฎิบัติตามนโยบายและสั่งการของ ผบช.ฯ ในการแก้ไขปัญหา จชต.(คณะทำงานที่ 2)


       เมื่อวันที  12 มิ.ย.61,1130 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ พล.ท.อุดมศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ หัวหน้าคณะทำงานติดตามการปฎิบัติตามนโยบายและสั่งการของ ผบช.ฯ 

            ในการแก้ไขปัญหา จชต.(คณะทำงานที่ 2) ในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติงานในพื้นที่ จชต. ห้วงวันที่ 12 -14 มิ.ย.61 ณ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น