จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA การตรวจปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับครัวเรือนในชุมชน (ชมคลิป)


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA  การตรวจปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับครัวเรือนในชุมชน (ชมคลิป)

      เมื่อวันที  25 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. ที่ผ่านมาณโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า ชุมชนบ้านในสระ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  นายภาณุมาศ   ลิ้มสุวรรณ  ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA  โดยมีนายบุญธรรม   เจริญพงษ์   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่กล่าวรายงาน


      การจัดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนใด้ใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง   ประหยัด  ปลอดภัย  เพื่อลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้าตลอดจนตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชน  ให้มีความปลอดภัย การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายชุมชนบ้านในสระหมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

     จำนวน 100 ครัวเรือน  วัดจำนวน 1 แห่ง  มัสยิด 1 แห่ง  โรงเรียนจำนวน 1 แห่ง และศาลเจ้าจำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้ามานานเป็นเวลาหลายปี  อาจมีการชำรุด และเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆได้  มีระยะเวลาดำเนินการ 3 วันตั้งแต่วันที่ 25 ถึง 27 มิถุนายน 2561

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมจัดบูธคลินิกให้ความรู้ แนะนำ และแจกเอกสารการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ แนะนำให้ความรู้แก่ผู้ใช้ไฟในชุมชน  การปล่อยขบวนของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย 

      โดยดำเนินการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในบ้านของชุมชน เช่นติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อ เตือนระบบไฟฟ้า เมนเบรกเกอร์ เครื่องตัดไฟรั่ว หลอดไฟแอลอีดีสายไฟฟ้า เต้ารับสวิตซ์ ไฟฟ้าระบบการต่อลงดินและอุปกรณ์อื่นๆ
ขอบคุณ มโนธรรม ใจหาญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น