โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมงานกิจกรรมบูรณาการเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร”


           
นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมงานกิจกรรมบูรณาการเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร         เมื่อวันที่  ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ร่วมงานกิจกรรมบูรณาการเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุและกิจกรรมการเชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร   โดยมีนางมาลี อำพันทอง จากชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งได้รับตำแหน่งขวัญใจผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นตัวแทนของสำนักการแพทย์ ในพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และนางสาววรรณา อินทร์แก้ว จิตอาสาชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร

      ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุจิตอาสาดีเด่น สำนักการแพทย์ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น