โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมงาน “สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์”


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมงาน สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์”         เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ร่วมงาน สงกรานต์วิถีไทย รวมใจ สำนักการแพทย์” 


   เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ภายในงานมีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารสำนักการแพทย์ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น ๔ สำนักการแพทย์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น