โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดหลักสูตรเลี้ยงผึ้งชันโรงให้กับชุมชน สร้างรายได้อย่างงาม


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดหลักสูตรเลี้ยงผึ้งชันโรงให้กับชุมชน สร้างรายได้อย่างงาม

       วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้อบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรงให้กับชาวชุมชนบ้านตาลาฆอสะโต ต.จอเบาะ อำเภอยี่งอ และ ชาวบ้านท่าเรือ ต.รือเสาะ อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 68 กันยายน 2560 โดยมีผู้เข้าอบรมที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน

        นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า ผึ้งชันโรงแมลงตัวเล็กๆที่ให้ประโยชน์มากมายเกินตัว และเป็นแมลงที่ปรับตัวได้เก่ง โดยส่วนใหญ่จะอาศัยตามโพรงต้นไม้ โพรงใต้ดิน และไม่ชอบย้ายที่อยู่อาศัย และน้ำผึ่งที่ได้จากผึ้งชันโรงนั้นมีราคาที่สูงกว่าน้ำผึ้งจากผึ้งทั่วไป เพราะเชื่อว่าน้ำผึ้งที่ได้จากชันโรงมีสรรพคุณทางยา ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรงขึ้นมา โดยเลยให้ชุมชนตาลาฆอสะโต ต.จอเบาะ อำเภอยี่งอ และ ชาวบ้านท่าเรือ ต.รือเสาะ อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส

          เป็นพื้นที่นำร่องตัวอย่างในการเลี้ยงผึ้งชันโรง โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสสนับสนุนให้ชุมชนเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยใช้กล่อง โดยได้นำวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงผึ้งโรงมาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม
          นอกจากการอบรมการเลี้ยงผึ้งชันโรงแล้วในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้วางแผนในการจัดอบรมการแปรรูปสบู่น้ำผึ้งชันโรง ซึ่งการเลี้ยงผึ้งชันโรงจะทำให้ชุมชนมีรายได้ที่สูงขึ้นและสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตามปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่มีไว้ว่า วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น