โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธสิหิงส์จำลอง ,พิธีเปิดป้ายห้องสมุด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชวัดท่าโพธิ์วรวิหาร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธสิหิงส์จำลอง ,พิธีเปิดป้ายห้องสมุด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชวัดท่าโพธิ์วรวิหาร


      


เมื่อวันที่  10 ก.ย. 2560 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็น
ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธสิหิงส์จำลอง ,พิธีเปิดป้ายห้องสมุด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชวัดท่าโพธิ์วรวิหาร ในโอกาสได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง  ครบ 100 ปี ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 ร่วมเฝ้าถวายต้อนรับเสด็จฯ

ขอบคุณ ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น