โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

กลุ่มสตรี บ้านสะปอมตำบลกะลุวอเหนือ รวมตัว ทำขนมสร้างรายได้ในครอบครัว (ชมคลิป)

กลุ่มสตรี บ้านสะปอมตำบลกะลุวอเหนือ รวมตัว ทำขนมสร้างรายได้ในครอบครัว (ชมคลิป)

    วันที่ 10 ก.ย.60 กลุ่มแม่บ้านและสตรี หมู่ที่ 13 บ้านสะปอม เขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้รวมตัวทำขนมเปาะเปี๊ยะจิ๋ว และขนมผูกรักจำหน่าย โดยที่นิยมมากที่สุดคือ ขนมผูกรักไส้ปลา ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบจากการออกเรือหาปลาในชุมชนมาทำไส้ผัดให้แห้งร่วน ปรุงรสชาติให้ถูกปากคนไทย เผ็ดนิดหน่อย กินได้ทุกเพศทุกวัย

       เหมาะเป็นของฝากของขวัญ  ชื่อที่แสดงออกถึงความรักความผูกพัน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของกลุ่มแม่บ้านและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ซึ่งจะวางจำหน่าย ต่างร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างรายได้ในครอบครัวอีกทางหนึ่ง 


    เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างกลุ่มแม่บ้านและสตรีให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่กลุ่มแม่บ้านและสตรีอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า
   

    


      ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเองให้อยู่ได้  สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป


ขอบคุณภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น