โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส อ.ยี่งอ หลอมรวมศิลปวัฒนธรรม 6 ตำบล จัดงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ ภายใต้โครงการถนนยายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ของดีเมืองยือรีงา ปี 60 ครั้งที่ 1 ยิ่งใหญ่ตราการตา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายพันคน


  นราธิวาส อ.ยี่งอ  หลอมรวมศิลปวัฒนธรรม 6 ตำบล จัดงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ ภายใต้โครงการถนนยายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ของดีเมืองยือรีงา ปี 60 ครั้งที่ 1 ยิ่งใหญ่ตราการตา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายพันคน

         ณ ถนนสายวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการ อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ ภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ของดีเมืองยือรีงา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 โดยมีนายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ตัวแทน ศอ.บต.ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ข้าราชการ ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คน

        โดยมีขบวนแห่ต่างๆจากพื้นที่ 6 ตำบล ของอำเภอยี่งอ รวมทั้งซุ้มอาหาร ขนมคาวหวานโบราณกว่า 30 ชนิด ที่กำลังจะศูนย์หายไป โดยส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้รวมพลังกันนำมาเผยแพร่และร่วมอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินต่อไป


             นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส กล่าวว่า งานวัฒนธรรมของดีเมืองยี่งอ ภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ของดีเมืองยือรีงา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2560 เพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

           และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม สนับสนุนให้นำมิติทางวัฒนธรรมไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม 

         รวมทั้งแก้ไขวิกฤษการทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเอกลักษณ์ในแต่ละชุมชน อนุรักษ์ท้องถิ่นและส่งเสริมให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เผยแพร่ ถ่ายทอด และเปลี่ยนไปสู่อนุชนรุ่นหลัง และที่สำคัยส่งเสริมการจัดทำขนมพื้นเมืองโบราณของอำเภอให้อยู่คู่แผ่นดินนี้ต่อไป.

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น