โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

พัทลุง จัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 (ชมคลิป)

 พัทลุง จัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 (ชมคลิป)

 วันนี้(7 กันยายน 2560) ที่ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง  ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560  โดยมีนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ร่วมให้การต้อนรับ


 การจัดงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออก ซึ่งความสามารถทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์  ประกอบกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง   ภายใต้กรอบแนวคิด “ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นมุ่งสู่อาชีพ”

  สำหรับกิจกรรมในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ,กิจกรรมวิชาชีพและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ,กิจกรรมวิชาชีวิต  ,การแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่อาเซียน ,การสอน 108 อาชีพ และการจัดแสดงนิทรรศการของสถานศึกษาต่างๆ  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560

     นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ประกอบคุณงานความดีและสร้างประโยชน์ต่อการศึกษาของจังหวัดพัทลุง จำนวน 38 ราย

 โอกาสนี้ ดร.ดิศกุล   เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า  เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือ การสร้างความสามารถทางปัญญาอันประกอบด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และศักยภาพในการเรียนรู้อย่างรอบด้าน การจัดการศึกษาจึงเป็นไปเพื่อ การเรียนมากกว่าการสอน ให้ทั้งความรู้ และปัญญา เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น