โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปัตตานี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห./หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ในโอกาส เดินทาง ลงพื้นที่ มาติดตามผลการปฎิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลโทปิยวัฒน์. นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ ปัตตานี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห./หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ในโอกาส เดินทาง ลงพื้นที่ มาติดตามผลการปฎิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลโทปิยวัฒน์. นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ


         เมื่อวันที่  31 ส.ค.2560 เวลา 08.30 น.พลโทปิยวัฒน์. นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กห./หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ในโอกาส เดินทาง ลงพื้นที่ มาติดตามผลการปฎิบัติงาน แก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อม รับฟังแนวทางชี้แจงการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการ หน่วยงาน และ ภาคเอกชนในพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จังหวัดปัตตานีขอบคุณ ศิริพร จงศิริ

ผู้นวยการใหญ่รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น