โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41ร่วมโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560


นราธิวาส บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41ร่วมโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560


         ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 โดยมี นายเพียร มะโนภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวตำบลสุไหงปาดีร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


        สำหรับโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและกรีฑานักเรียนเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 ในวันนี้มีนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนราชภักดี โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา และโรงเรียนวัดประชุมชลธารา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในวัยเด็ก พัฒนาทักษะความสามารถของการเล่นกีฬาเด็กและเยาวชนให้เด็กแลพเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรต่างๆกับชุมชน

      ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 3 ประเภท คือการแข่งขันฟุตบอลประเภท 11 คน ชาย การแข่งขันแชร์บอลหญิง การแข่งขันกรีฑา จำนวน 38 รายการ และเกมวิ่งผลัดวิบากก่อนจะมีการแข่งขันกีฬาของนักเรียนทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดีและบุคลากรครูร่วมกันแข่งขันฟุตซอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์สร้างความสมัคคีสนุกสนานและยังเป็นการเปิดสนามอีกด้วย
        ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น