โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนพระดาบส จชต. ร่วมกับ ศอ.บต. และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด จัดแถลงโครงการสัมมาชีพศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตั้งศูนย์บริการพระดาบส หรือ call center แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่

โรงเรียนพระดาบส  จชต. ร่วมกับ ศอ.บต. และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด จัดแถลงโครงการสัมมาชีพศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อตั้งศูนย์บริการพระดาบส  หรือ call center แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่          วันที่ (19 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 น. ที่ห้องเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนางนงลักษณ์  ลักษณะโภคิน  กรรมการผู้จัดการบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด       และดร.อรสุดา  เจริญรัถ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมแถลงโครงการสัมมาชีพศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  และบริษัท  ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด


       จัดโครงการขึ้นเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นช่างของศูนย์บริการพระดาบสเพื่อรับบริการล้าง และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ  ในราคาย่อมเยาโดยใช้ระบบการบริการตามมาตรฐานบริษัทซิงเกอร์  ประเทศไทย  จำกัด  ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดสัมมาชีพรวมทั้งให้ศิษย์เก่ามีโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ เป็นการบริการชุมชน  หน่วยราชการ  และเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  อีกด้วย


     ดร.อรสุดา  เจริญรัถ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับนโยบายจากมูลนิธิพระดาบส ให้จัดตั้งศูนย์บริการพระดาบส เพื่อเป็นการฝึกฝนประสบการณ์ของครูและศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งเป็นการจัดหารายได้ในการสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า ประเทศไทย จำกัด ในการบริการซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

        ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน และต่อมาบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัดได้ให้ความร่วมมือในการจัดตั้ง ศูนย์บริการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีนโยบายให้ศิษย์เก่าโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังไม่มีงานเป็นช่างในศูนย์บริการ ให้ได้ส่วนแบ่งรายได้เป็นค่าตอบแทน และยังเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นสวัสดิการแก่ครูและนักเรียน รวมทั้งเป็นการเรียนรู้เรื่องระบบสหกรณ์อีกด้วย

          ดร.อรสุดา  เจริญรัถ กล่าวอีกว่า ศูนย์บริการพระดาบส  ตั้งอยู่  ณ  โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้  ถนนเวฬุวัน อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ให้บริการด้วยคุณภาพมาตรฐาน ราคาย่อมเยา  ตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์  เวลา  09.00 – 16.00  น.  ซึ่งศูนย์บริการพระดาบสยังรับบริการ ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์  Car Care  และในเดือน  ตุลาคม  2560  จะเปิดรับบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกด้วย  โดยช่างมืออาชีพของบริษัทซิงเกอร์ฯ  จะร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการซ่อมหม้อหุงข้าว  ตู้เย็น  ทำให้ศิษย์พระดาบสสามารถให้บริการผู้สนใจเข้ารับบริการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทรศัพท์  call center        073-257949  ต่อ  111ฃ

ขอบคุณมูกะตา หะไร ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น