โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บก.เดลิมิเร่อร์ ออนไลน์ ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และความอาลัยยิ่ง การถึงแก่อนิจกรรม ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดี ผู้ก่อตั้ง และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

#บก.เดลิมิเร่อร์ ออนไลน์ ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และความอาลัยยิ่งการถึงแก่อนิจกรรม ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดี ผู้ก่อตั้ง และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี #นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ #บก.เดลิมิเร่อร์ ออนไลน์ ปลายด้ามขวาน ชายแดนใต้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และความอาลัยยิ่ง 

การถึงแก่อนิจกรรม ของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดี ผู้ก่อตั้ง และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

#นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์

บก.เดลิมิเร่อร์ ออนไลน์@ ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

#ดร.พิเชฐ สุดเดือน

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ ประจำภาคใต้ตอนล่าง

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

และร่วมไว้อาลัย

ไว้ ณ ที่นี้ ..

ขอให้ดวงวิญญาณ

ของท่านศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ไปสู่สุคติเทอญ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น