โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village

นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)         วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้


      1. การปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

      2. การตรวจโคกหนองนาและกลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ในชุมชน

      3.การตรวจติดตามการทำถังขยะเปียกและการคัดแยกขยะ

      4.การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

      5.การถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

      โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ชุดปฏิบัติการตำบล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคประชาชน และจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

กิตติศักดิ์ ประดับศรี/รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น