โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

นายภัทรนันท์  บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายภัทรนันท์  บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมโดยท้องถิ่นอำเภอ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในอปท.ทุกแห่ง ในอำเภอศรีเมืองใหม่

🙏ขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.อุบลราชธานี ที่ส่งทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด ร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

✅คุณสุรทิน  หมื่นอินทร์ ร่วมขับเคลื่อนประเด็นการจัดกานสิ่งปฏิกูลและลงพื้นที่ดูบ่อปฎิกูล ของเทศบาลศรีเมืองใหม่และอบต.คำไหล พร้อมให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข

✅นางสิริพร   แก้วมหาวงค์ ร่วมขับเคลื่อนประเด็นการสุขาภิบาลอาหารอปท. และแวะเยี่ยมชมร้านอาหารต้นแบบอำเภอศรีเมืองใหม่ 

✅คุณทฤตมน  ทองเรือง ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในอปท. (EHA )และการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี 

🙏ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริน ที่อำนวยความสะดวก สถานที่และอาหารว่าง/เครื่องดื่มในการจัดประชุมในครั้งนี้ทีมเลขา: นำทีมโดยท่านสสอ.ศรีเมืองใหม่และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสอ./รพ. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มา ณ โอกาสนี้ด้วย🙏🙏

กิตติศักดิ์  ประดับศรี/รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น