โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นายรักชาติ สุวรรณ์ คณะทำงานแก้ไขปัญหา 3 จชต. พรรคประชาชาติ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมนางสมปอง อันอินโหม่ง ม.๔ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญา ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน

 นายรักชาติ สุวรรณ์ คณะทำงานแก้ไขปัญหา 3 จชต. พรรคประชาชาติ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้  เข้าเยี่ยมนางสมปอง  อันอินโหม่ง ม.๔ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญา ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงานเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวกันตพัฒน์ ทวีผลทรัพย์ ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ชายแดนใต้  นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ นายกสมาคมฟ้าใส ส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ และนายรักชาติ สุวรรณ์ คณะทำงานแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรรคประชาชาติ , คณะทำงาน Peace and Development Association สมาคมเพื่อสันติภาพและการพัฒนา  และกรรมการมูลนิธิ มูลนิธิ สกพ. - IBHAP Foundation

 เข้าเยี่ยมนางสมปอง  อันอินโหม่ง ม.๔ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญา ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน นำฟางข้าวมาทำเป้ายิงธนู ทำยางยืดจากยางพารา เป็นเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์  และบ้านแมว  เป็นพลิกฟื้นนาร้าง โดยนำพันธุ์มูโน๊ะ ตากใบ นราธิวาส มาทดลองปลูกในพื้นที่ท่าข้าม ปะนาเระ จนกลายเป็นพันธุ์ข้าวประจำถิ่นภายใต้ชื่อ ดงตาล ปัตตานี

.

.

นางสมปอง หรือพี่ปอง มีอาการป่วย แขนขาอ่อนแรง แพทย์วินิจฉัยว่า เกิดจากการรับวัคซีน ในการแพร่ระบาดของโรค Covid 19  และเริ่มมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบ ทำให้เดินไม่ค่อยถนัด และไม่สามารถทำจักสานได้  พี่ปองบอกว่า แม้มือไม่สามารถทำจักสาน แต่ยังคงมีสมองที่คอยออกแบบแนวคิดได้

.

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำอย่างยางพารา โดยใช้ยางพาราที่ทำเป็นเส้นมาจักสานให้เป็นเฟอร์นิเจอร์  เก้าอี้ และบ้านแมว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น