โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

#สันติสุข ชายแดนใต้" ปลายด้ามขวาน" ของชาวประชา ประเทศไทย จะเกิดได้..ด้วยใจ ที่บริสุทธิ์ ประสาน ความแตกต่าง "สิทธิ เสรีภาพ"แล้วร่วมกันคิดและพัฒนาพรรคประชาชาติและสมาพันธ์ไทยพุทธ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น(ชมคลิป)

 #สันติสุข ชายแดนใต้" ปลายด้ามขวาน" ของชาวประชา ประเทศไทย จะเกิดได้..ด้วยใจ ที่บริสุทธิ์ ประสาน ความแตกต่าง "สิทธิ เสรีภาพ"แล้วร่วมกันคิดและพัฒนา พรรคประชาชาติและสมาพันธ์ไทยพุทธ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น(ชมคลิป)
ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน


โดยมีพรรคประชาชาติและสมาพันธ์ไทยพุทธ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางต่างๆในการเยี่ยวยาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อม ล้ำในมิติต่าง ๆ และหาแนวทาง มาตรการ พูดคุยในกลุ่มต่างๆเกี่ยวกับความคิดเห็น ที่หลากหลาย ในเรื่องที่เกิดขึ้นและรับฟังความคิดเห็น สมาพันธ์ไทยพุทธ และพรรค "ประชาชาติ" ได้เก้าอี้รัฐมนตรี สิ่งแรก ที่ต้องขับเคลื่อน คือ หาแนวทางดับไฟใต้ และประสานสิบทิศทุกภาคส่วนฯ และฝ่ายความมั่นคง

#อัพเดตรายชื่อกลุ่มก่อความไม่สงบเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.66 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ว่าที่ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.พัฒนวุฒิ อังคะนาวิน นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคประชาชาติ เดินทางไปร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ที่วัดพรหมนิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น พร้อมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ

“นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์ไทยพุทธ” ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอ จ.สงขลา คือ อ.จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี จ.สงขลา
#บรรยากาศ เวทีสนทนาการพูดคุย โดยมีผู้แทนองค์กรสมาพันธ์ไทยพุทธ ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความดีใจ ที่พรรคประชาชาติ เป็นพรรคการเมืองแรก มาพบองค์กรสมาพันธ์ไทยพุทธ ได้สนทนาพูดคุยกัน รู้สึกว่า ทางพรรคประชาชาติ มีความตั้งใจและเข้าใจปัญหาต่างๆ และจะหาแนวทางการทำงานบูรณาการในมิติต่างๆ ร่วมกับสมาพันธ์ไทยพุทธ ในโอกาสต่อไป -นอกจากนี้ ทางสมาพันธ์ไทยพุทธ ได้นำเสนอขอให้พรรคประชาชาติ ได้พิจารณา แต่งตั้งคณะทำงานผสมร่วมกับพรรคประชาชาติ ในมิติบูรณาการร่วม 1 คณะ ใน 4 จ.ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี 2 คน จ.ยะลา 2 คน จ.นราธิวาส 2 คน และจ.สงขลา 2คน (รวม8คน)"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของพี่น้องไทยพุทธ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเสนอรัฐบาลชุดใหม่ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ หรือกลุ่มก่อความไม่สงบที่หลบหนีตามบัญชีรายชื่อของหน่วยความมั่นคงที่มีอยู่ ให้ตรงกับปัจจุบัน (อัพเดตรายชื่อผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเสียใหม่) เพราะ"น้ำตา" ของพ่อแม่ พี่น้องประชาชน ไม่ว่าของพุทธหรือมุสลิม เวลา"ร้องไห้"ก็เหมือนกันหมด พบความลำบากเหมือนกัน ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์ไทยพุทธ ชายแดนใต้ ยังกล่าวถึงกิจกรรมการทำ “ประชามติจำลอง” สอบถามความเห็นเรื่องการทำประชามติเอกราชปาตานีให้ถูกกฎหมายด้วย โดยบอกว่า รู้สึกตกใจที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ แต่ยังตั้งความหวังกับพรรคประชาชาติที่จะมาแก้ปัญหาในภาคใต้ให้กับทุกคนได้ โดยขอให้พรรคประชาชาติได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ขณะที่ พ.ต.อ.ทวี กล่าวในวงพูดคุยว่า ทุกพรรคจะส่งคนลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจริงๆ ซึ่งคณะทำงานชุดใหญ่ (คณะทำงานสนองตอบปัญหาของประชาชน เรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) น่าจะมีการประชุมอีก 1-2 ครั้ง แล้วน่าจะนำคณะชุดใหญ่ลงมารับฟังในพื้นที่

“พรรคประชาชาติ ถ้าไม่แก้ปัญหาภาคใต้ แล้วไปแก้ปัญหาที่อื่นก็ไม่ต้องมีพรรคประชาชาติ เราเชื่อว่าเราจะตั้งรัฐบาลได้ และผลักดันนโยบายที่รับปากกับประชาชน ไม่ว่าทางด้านเศรษฐ์กิจ การศึกษา สร้างความเจริญให้พื้นที่ต่างๆ ไม่ได้สร้างเฉพาะคนภาคใต้ ต้องสร้างให้คนทั้งประเทศ ในแง่ของศาสนา ต้องเรียนว่าคนพุทธต้องอยู่ได้ พระต้องอยู่ได้ วัดต้องอยู่ได้ ต้องอยู่ได้อย่างได้รับเกียรติ เช่นเดียวกับคนมุสลิมที่เป็นคนส่วนใหญ่ใน 3 จังหวัด แต่คนมุสลิมจะต้องอยู่ในประเทศไทยได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน” เลขาธิการพรรคประชาชาติ ระบุ
ทางด้าน พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม กล่าวว่าเรื่องภาคใต้ ไม่มีเรื่องไหนสำคัญกว่าปัญหาความไม่สงบ และเชื่อว่าพรรคประชาชาติ รู้ปัญหาดี สมมุติว่า..พรรคประชาชาติ ได้เป็นรัฐบาล สมมุติว่า พ.ต.อ.ทวี ได้เป็นรัฐมนตรี อยากให้เป็นรัฐมนตรี ที่มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาภาคใต้โดยตรง “คนที่อยู่ในพื้นที่และเข้าใจปัญหาดี จะรู้ว่าจะต้องแก้อย่างไร เพราะถ้าท่านไปเป็นรัฐมนตรีเกษตรฯ ใครก็เป็นได้ในประเทศนี้ และบางทีคนที่จะมาแก้ปัญหาในระดับนโยบาย เรื่อง ภาคใต้ เกือบ 20 ปี มีคนบาดเจ็บ มีความเจ็บปวด ทุกคนอยากให้ปัญหานี้มันยุติไปในทางที่ควรจะเป็น อยากให้ ส.ส.ทุกคนที่เข้าไปในสภา อย่าไปคิดว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน แต่มาร่วมคิดแก้ปัญหา เพราะปัญหาภาคใต้ เป็นปัญหาชาติ ไม่ใช่ปัญหาของ "พุทธ มุสลิม" ไม่ใช่ปัญหาของใครเลย แต่มันเป็นปัญหาของพวกเราทั้งประเทศ และกระบวนการแก้ปัญหาโดยวิธีการแสวงหาทางออกทางการเมือง เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ขอให้กำลังใจ อยากให้มีรัฐบาลแก้ปัญหานี้ได้จริง” เจ้าอาวาสวัดยะหริ่ง กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงที่ผ่านมาพรรคประชาชาติ ถูกจับโยงกับกิจกรรม “ประชามติเอกราชปาตานี” เพราะมีบุคคลระดับรองหัวหน้าพรรคไปร่วมงานสัมนาที่ มอ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา ต่อมาทางพรรคยืนยันว่าไม่ได้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน แต่ยังมีความพยายามจากบางฝ่ายไปยื่นเรื่องให้ กกต.ตรวจสอบพฤติกรรมของพรรค
แต่การลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ พ.ต.อ.ทวี และคณะ ได้พบกับผู้แทนองค์กร


สมาพันธ์พุทธ ชายแดนใต้ ทำให้ภาพลักษณ์และแรงกดดัน ที่มีต่อพรรคลดน้อยลง เพราะนับเป็นพรรคการเมืองแรกที่เปิดเวทีรับฟัง
พี่น้องชาวพุทธ ในพื้นที่ ตั้งแต่หลังเลือกตั้งเป็นต้นมา และทางพรรค โดยเฉพาะพ.ต.อ.ทวี ก็ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องไทยพุทธอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาด...

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น