โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สมาชิกกว่า 9,000 กลุ่มออมทรัพย์ครูจังหวัดปัตตานี เดือด! ยื่นหนังสือขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี เพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ เฝ้าระวังป้องกันในบทบาทของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ภายใต้กรอบขอบข่ายที่ กฏหมายกำหนด (มีคลิป)

 สมาชิกกว่า 9,000 กลุ่มออมทรัพย์ครูจังหวัดปัตตานี เดือด!  ยื่นหนังสือขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี เพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนวทางการ เฝ้าระวังป้องกันในบทบาทของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จำกัด  ภายใต้กรอบขอบข่ายที่ กฏหมายกำหนด (มีคลิป)


  จากกรณีเหตุการณ์ทุจริตทางการเงินกว่า 70 ล้าน สมาชิกกว่า 9,000 ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ทำให้เกิดวิกฤติความเชื่อมั่น ความศรัทธา สมาชิกผู้ใช้บริการยังประสบปัญหาจาก  พนักงานที่มีพฤติกรรมไม่ซึ่งตรงในการให้บริการ ประกอบจากข้อมูลที่ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และคณะผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ ระบุว่าปัญหาที่เกิดจากการบกพร่องของการ บริหารงานของคณะผู้ดำเนินการในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กร ตามทีเว็ปไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ได้นำเสนอก่อนหน้านี้ไปแล้วนั้น

      เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน   2566)เวลา 09.00 น.  ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประมาณ 20 คน เข้ายื่นหนังสือขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี โดยสมาชิกเข้าชื่อร่วมกัน 453 คน (เกินกว่า 100 คน ตามข้อบังคับ) โดยมีคุณนิตยา ศรีราม รองผู้จัดการ (ทำหน้าที่ผู้จัดการ) เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือแทนประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ
       นายอังคาร กาญจนาเพชร   แกนนำกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปัตตานี  ได้กล่าวว่า เราสมาชิก เราเป็นเจ้าของกิจการสหกรณ์โดยชอบ...เราไม่ต้องการไปต่อสู้กับคณะกรรมการดำเนินการ หรือ ข้าราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย......แต่สิ่งที่เราต้องการชัดเจนคือ การปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด  มิใช่ตามที่กรรมการหรือข้าราชการกำหนด.....เรามีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด   กรรมการอ้างอำนาจใดมาชี้....ให้สมาชิกปฏิบัติ......กรรมการบริหารจนเกิดการทุจริต.....ให้ใคร  ผู้ใด รับผิด  กรรมการ หรือ สมาชิก หรือ ผู้ใด....? กรรมการ ต้องตอบ...ให้ชัดเจน....นะครับ.
     นายอังคาร ได้กล่าวเน้นย้ำ เราทีมรวมพลังฯจะเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารกิจการแบบเข้มข้นเช่นนี้ต่อไป จนกว่า เงิน 71 บ้านคืนกลับสู่สหกรณ์....การดำเนินงานภายในองค์กรสหกรณ์ ได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้เป็นที่ประจักษ์...พนักงานรู้จักตัวเองว่าเป็นลูกจ้าง....และต้องยอมรับว่า บุคคลช่วยเหลืออะไรตนเองไม่ได้    ระบบที่ชอบธรรมเท่านั้น ทำให้พนักงานพึ่งพาอาศัยได้อย่างมั่นคง


ซึ่งตอนนี้คณะทำงานทีมผู้ว่า ราชการจังหวัดปัตตานี  รับทราบการปฏิบัติเรียบร้อยที่จะดำเนินการตามระเบียนในโอกาสต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น