โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นายอำเภอเบตงประชุมคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์

 นายอำเภอเบตงประชุมคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทาน  โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์

ยะลา - นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์”

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. ที่เรือนจำชั่วคราวทุ่งปูโป๊ะ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา       นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำในและความหวัง กรมราชทัณฑ์” (เรือนจำต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล) ให้กับผู้ต้องขังพ้นโทษ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน ต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการพื้นที่ การบริหารทรัพยากร การจัดการองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

โดยมี นายศรชัย ตลาสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเบตง คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ นายอำเภอเบตง ได้เยี่ยมชมแปลงโคก หนอง นา ฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ปลูกข้าว พร้อมทั้งร่วมปลูกพืชผักสวนครัว โดยในระยะต่อไป จะใช้สถานที่แห่งนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา กสิกรรมธรรมชาติ  และถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นศูนย์การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (cast) ของอำเภอเบตงต่อไป

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

โทร.064-126-5593

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น