โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

" รบดี วินัยเด่น หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี , จังหวัดเพชรบุรี

 "  รบดี วินัยเด่น หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ "  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี , จังหวัดเพชรบุรี

 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา ทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี , จังหวัดเพชรบุรี  ออกอากาศวันศุกร์ที่  12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 )

    "  รบดี วินัยเด่น หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ " 

จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด (สังกัดทหารเรือ ) , ร้อยตรี  สหรัฐ เตชานุบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา ทางทิศตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พื้นที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ โดยท่านพันเอก สรายุทธ  ศรลัมพ์  รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามชายแดนภาคตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สัมภาษณ์ร้อยตรี ศุภชัย พรมสอน นายทหารกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ เกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งนี้และดูแลผืนป่าร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของกองทัพบกรายการคืนคุณให้แผ่นดินประมวลภาพออกอากาศวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 ) จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี  สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น