โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(ชมคลิป)...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )(ชมคลิป)...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่  5 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 ) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันฮารีรายอ ของชาวมุสลิม 5 พ.ค. 66

    
  "  พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวอวยพรชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสวันฮารีรายออิฎิลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามทุกท่าน ที่ประสบความสำเร็จจากความเพียรพยายามปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดตลอดห้วงเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ที่ผ่านมา" 

    เมื่อวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช  2566 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับ วัน "ฮารีรายอ" (Hari Raya) เป็นภาษามลายูปัตตานี แปลว่า  วันอีด เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิม วันฮารีรายอ ถือเป็นวันสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลก และเป็นวันรื่นเริงประจำปีซึ่งชาวมุสลิมได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อน ญาติพี่น้องเพื่อขออภัยซึ่งกันและกัน

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. อภิคม แก้วละเอียด , สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันฮารีรายอ ของชาวมุสลิม 5 พ.ค. 66


  "  พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวอวยพรชาวไทยมุสลิม เนื่องในโอกาสวันฮารีรายออิฎิลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามทุกท่าน ที่ประสบความสำเร็จจากความเพียรพยายามปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดตลอดห้วงเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 ที่ผ่านมา" 

    เมื่อวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช  2566 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับ วัน "ฮารีรายอ" (Hari Raya) เป็นภาษามลายูปัตตานี แปลว่า  วันอีด เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิม วันฮารีรายอ ถือเป็นวันสำคัญของชาวมุสลิมทั่วโลก และเป็นวันรื่นเริงประจำปีซึ่งชาวมุสลิมได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อน ญาติพี่น้องเพื่อขออภัยซึ่งกันและกัน


 CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น