โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

"พลโท ศานติ ศกุนตนาค" แม่ทัพภาคที่ 4 มอบรางวัลประกวดแต่งกายชุดท้องถิ่นมลายู -​ประกวดซุ้มประตู “ปีตูฆีรบาน” ครั้งที่ 1 / 2566 ของชาวอำเภอรือเสาะ เข้าร่วมประกวด 9 ตำบล 71 ซุ้ม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท มัสยิดกาจอปอรี บ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ คว้ารางวัล ชนะเลิศ

   "พลโท ศานติ  ศกุนตนาค"  แม่ทัพภาคที่ 4 มอบรางวัลประกวดแต่งกายชุดท้องถิ่นมลายู -​ประกวดซุ้มประตู “ปีตูฆีรบาน” ครั้งที่ 1 / 2566 ของชาวอำเภอรือเสาะ เข้าร่วมประกวด 9 ตำบล 71 ซุ้ม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท มัสยิดกาจอปอรี บ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ  คว้ารางวัล ชนะเลิศ

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน     

เมื่อวันที่ 3พฤษภาคม  2566  ที่ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดซุ้มประตู “ปีตูฆีรบาน” (PINTU GERBANG) และการประกวดการแต่งกายชุดมลายูประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444  จัดโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ร่วมกับ อำเภอรือเสาะ ร่วมจัดกิจกรรมประกวดซุ้มประตู “ปีตูฆีรบาน” (PINTU GERBANG) และการประกวดการแต่งกายชุดมลายูประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 ในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 / 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์และการรักษาอัตลักษณ์ ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการจัดให้มีการประกวด เพื่อสื่อให้ถึงความสวยงามของการแต่งกาย

รวมถึงความสวยงามของสิ่งปลูกสร้างที่ผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมที่มีความสำคัญเชิงอัตลักษณ์ของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้ สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น และถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ว่าในช่วงเดือนรอมฎอน เยาวชนและคนหนุ่มสาวในแต่ละหมู่บ้านจะร่วมแรง ร่วมใจ และรวบรวมกำลังทรัพย์ สามัคคีช่วยกันสร้างซุ้มประตู “ปีตูฆีรบาน” ขึ้นมาในพื้นที่หมู่บ้านตนเอง สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์มลายู

 และยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสู่ชนรุ่นหลังให้ร่วมกันสืบทอดต่อไปอีกด้วย ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐร่วมทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยมี นายปรีชา  นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายณัฏฐ์กร  บุญโรภาคย์ นายอำเภอรือเสาะ, พันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46

  พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้นำท้องที่

สำหรับประชาชนผู้ได้รับรางวัลในกิจกรรมประกวดซุ้มประตู “ปีตูฆีรบาน” (PINTU GERBANG) มีชุมชนเข้าร่วมประกวดจำนวน 9 ตำบล จำนวน 71 ซุ้ม ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ มัสยิดกาจอปอรี บ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ มัสยิดฮีดายาตุลมุสลีมีน บ้านบาโงกือมา หมู่ที่ 1 ตำบลสาวอ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ มัสยิดดารุลนาอีม บ้านเจาะกือเเยง หมู่ที่ 9 ตำบลสามัคคี และมอบรางวัลชมเชยอีก จำนวน 9 รางวัล  และการประกวดการแต่งกายชุดมลายูประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชิงเงินรางวัลรวม 52,000 บาท ผู้ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 2 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท 2 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 2 รางวัล และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท 28 รางวัล ซึ่งรางวัลทั้งหมดมอบโดย แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมรับใบประกาศนียบัตร และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก


ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมความสวยงามของซุ้มประตู “ปีตูฆีรบาน” (PINTU GERBANG) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ มัสยิดกาจอปอรี บ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมถือโอกาสพบปะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่ ทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิม และพี่น้องชาวไทยพุทธอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน โดยมี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา เยาวชน และกลุ่มสตรี ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีอาหาร ขนม โบราณหลากหลายชนิดไว้ต้อนรับคณะได้สัมผัสเสน่ห์ของอาหารพื้นที่ถิ่น ซึ่งเข้ากับอัตลักษณ์การแต่งกายชุดมลายู และซุ้มประตูสิ่งก่อสร้างที่สวยงามของชุมชนอีกด้วย

 

พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวชื่นชม ภาพความสวยงามของการแต่งกายด้วยอัตลักษณ์มลายูของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่นี่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสวยงามอยากนำความสวยงามความภาคภูมิใจนี้ส่งต่อให้ผู้คนภายนอกได้รับรู้ได้สัมผัสได้เห็นถึงความสวยงามความภาคภูมิใจนี้ว่าผู้คนที่นี่อยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม ได้เห็นความสวยงามความหลากหลายของประเพณีวัฒนธรรมทุกศาสนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนต้องร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมนี้ไว้ให้อยู่สืบไป และในนาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมให้การสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมทุกกิจกรรมของทุกศาสนา และหวังว่ากิจกรรมนี้ของอำเภอรือเสาะจะเป็นแบบอย่างที่ดี นำไปขยายยังพื้นที่อื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป อยากให้ทุกคนคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่ดีและสวยงามของพื้นที่ร่วมกันต่อไป

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น