โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ @ ขอนุโมทนา...ขอแสดงปลื้มปิติ พระสงฆ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับรางวัล เกียรติยศ ๒๕๖๖ TONBOON NOBEL GOLD AWARDS จัดโดยมูลนิธิต้นบุญวิสาขา& เคลิมิเร่อร์ โครงการคัดสรรคนดี ..สู่สังคม " ร่วมสืบสาน รักษาและต่อยอด ศาสตร์ พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนใต้


 ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ @ ขอนุโมทนา...ขอแสดงปลื้มปิติ  พระสงฆ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับรางวัล เกียรติยศ  ๒๕๖๖ TONBOON NOBEL GOLD AWARDS จัดโดยมูลนิธิต้นบุญวิสาขา& เคลิมิเร่อร์  โครงการคัดสรรคนดี  ..สู่สังคม  "    ร่วมสืบสาน  รักษาและต่อยอด ศาสตร์ พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนใต้ (มีคลิป) 
  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

   ตามที่  นาย ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการและเจ้าของเว็ปปลายด้ามขวานชายแดนใต้  ได้รับความไว้วางใจจาก...มาดามแม่ ดร.ต้นบุญวิสาขา อมตะเศรษฐีเป็นประธานมูลนิธิต้นบุญวิสาขา   หนังสือพิมพ์เดลิมีเร่อร์ สมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน และ  นายชวเลิศ  วิไล บรรณาธิการ  หนังสือพิมพ์  เคลิมิเร่อร์   ได้ประสานในการสรรหาพระสงฆ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ตามโครงการ  "คัดสรรคนดี..ส่สังคม"    ร่วมสืบสาน  รักษาและต่อยอด ศาสตร์ พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

    ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ร่วมกับ มูลนิธิต้นบุญวิสาขา โดยมี เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่   ประธานมอบรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ดอกเตอร์ ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา  ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ประธานมอบรางวัล

  สำหรับโครงการคัดสรรคนดี..สู่สังคม” ร่วมสืบสาน รักษาและต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566 ในปีนี้รางวัลเกียรติยศ มี 2 รางวัลประกอบไปด้วย    1.รางวัลเกียรติยศ 2566 TONBOON NOBEL GOLD AWARDS 2023 มี 6 สาขา ดังนี้ สาขา ผู้นำศาสนา,สาขา พระพระธรรมทูตดีเด่น,สาขา พระนักพัฒนาดีเด่น, สาขา พระนักปกครองดีเด่น, สาขา พระนักเทศน์ดีเด่น,สาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์ พระพุทธศาสนาดีเด่น

    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2566 เวลา  13.00  น.   ณ ศูนย์ประชุม  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา

    สำหรับรายชื่อพระสงฆ์ที่เข้า  รับรางวัลเกียรติยศ  ๒๕๖๖ TONBOON NOBEL GOLD AWARDS   โดย หม่อมเจ้าทัยกัญญา  กาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๔) ประทานรางวัลเกียรติยศ  ประจำปี ๒๕๖๖  และ ดร.อาณํฐชัย  รัตตกุล ประธานมอบรางวัล

    1 พระครูวรปัญญาประยุต ศรีนราธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร เจ้าอาววาส วัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สาขา พระนักเทศน์ดีเด่น

    2 พระมหามานพ อติโรจโน (คำโหย) เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร  วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สาขา พระนักพัฒนาดีเด่น

    3. พระสมบูรณ์ บุญเขตต์ วัดฉัททันต์สนาน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สาขา ผู้บำเพ็ญประโยชน์พระพุทธศาสนาดีเด่น

     4 พระใบฎีกาศรัญพัฒน์ ชยจิตฺโต (แสงอุทัย) วันจันทร์ธาดาประชาราม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สาขา พระนักพัฒนาดีเด่น

      5 พระครูวิศาลประชาทร ศรีจันทร์ วัดจันทร์ธาดาประชาราม  หัวหน้าที่พักสงฆ์ถ้ำเขาทองภาวนา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สาขา พระนักเทศน์ดีเด่น
     ทั้งนี้ โครงการคัดสรรคนดี  ..สู่สังคม  "    ร่วมสืบสาน  รักษาและต่อยอด ศาสตร์ พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนใต้  ในโอกาสต่อไป

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น