โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย(ชมคลิป)

 จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย(ชมคลิป)

 

 

วันที่ 23 มี.ค.66  นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสิริวิมล พงษ์อักษร ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ และผู้ประกอบการประเภทหัตกรรมจำนวน 58 ชุด ณ หอประชุม 100 ปี ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

 

 


โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 ในการอนุรักษ์ พื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย ให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ เรื่องราวประจำภูมิภาคเป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่ปวงชนคนไทย อีกทั้งยังเป็นการยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนเปรียบดังแสงสว่างแห่งวิถีความงดงามของอัตลักษณ์ไทย ส่งผ่านไปสู่ประชาชน นำทางให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก อันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป

 จากนั้น นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เชิญลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” มอบให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 58 ราย ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 3 หน่วยงาน นายอำเภอ จำนวน 13 อำเภอกลุ่มผู้ประกอบการประเภทผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ และผู้ประกอบการประเภทหัตกรรม จำนวน 42 กลุ่ม

 

ทั้งนี้ นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา นิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยนำผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอมาจัดแสดง


 เพื่อสร้างการรับรู้ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP/ผู้ผลิตชุมชน อย่างยั่งยืน และยังมีการจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนราธิวาส จำนวน 17 บูธ อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทกระจูด จักสานย่านลิเภา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

     ด้านนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรือเสาะ ได้รับมอบแบบลายผ้าพระราชทาน"ผ้าลายดอกรักราชกัญญา"ซึ่งอำเภอรือเสาะมีกลุ่มทอผ้า จำนวน 4 กลุ่มและกลุ่มปัดผ้า ซึ่งนางสิธิมา ดูรอแม ประธานกลุ่มได้รับพระราชทานเมื่อครั้งเสด็จที่จังหวัดพัทลุง

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างชื่นชมในความสวยงามของลายผ้าต่างๆที่มาจัดแสดงและซื้อใส่ในโอกาสต่างๆต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น