โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

“นพ.พลเดช ปิ่นประทีป” สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ นราธิวาส รับฟังปัญหา เวทีภาคประชาสังคมการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสประชาชนแสดงความคิดเห็น(ชมคลิป)

 “นพ.พลเดช ปิ่นประทีป” สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ นราธิวาส  รับฟังปัญหา  เวทีภาคประชาสังคมการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสประชาชนแสดงความคิดเห็น (ชมคลิป) 
 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน
 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2566  ที่บ้านกาหนั้วะ ตำบล กาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะ นายพิมล จงรักย์  ปลัดอำเภอระแงะ  ดร.ชาร์รีฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ผศ.ดร.หลุยส์ หะยีสาและ ที่ปรึกษาประจำสมาชิกวุฒิสภา นายฮาเซ็ง อิงดิง ประธานเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ห้การต้อนรับ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้าน นพ.พลเดช กล่าวว่า ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้รับฟังการนำเสนอปัญหาของจังหวัดนราธิวาส เช่น ด้านเกษตร แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง การแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนและปัญหาสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนเรื่องที่เกินอำนาจหน้าที่ วุฒิสภาจะรับไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น