โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

"การไถ่ชีวิตโค - กระบือพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่รายการคืนคุณให้แผ่นดินจะผลิตรายการเน้นรายการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศาสนาประจำชาติไทย

"การไถ่ชีวิตโค - กระบือพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน  ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่รายการคืนคุณให้แผ่นดินจะผลิตรายการเน้นรายการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศาสนาประจำชาติไทย

 " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช 2566 รายการคืนคุณให้แผ่นดินจะผลิตรายการเน้นรายการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศาสนาประจำชาติไทย และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ จิตอาสา พระราชทาน การทำความดีด้วยหัวใจ ติดตามชมทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข5 ) "

"การไถ่ชีวิตโค - กระบือพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน  ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มอบโค - กระบือ ให้กับสมาชิกมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์  โครงการธนาคาร ควาย - วัว โดยห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค - กระบือ ไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารควาย- วัว วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่และได้มอบคู่มือการจดทะเบียนควาย - วัว ให้กับสมาชิกโครงการธนาคารควาย- วัว วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่"
 กระบือ น้ำตาไหลพราก หลังจากได้ไถ่ชีวิตรอดตายจากโรงฆ่าสัตว์ "  

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกครั้งเสร็จภาระกิจการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จะเดินทางไปต่างจังหวัดตลอดเวลา เพื่อไปทำบุญหรือสนทนาธรรมตามวัดวาาอารามสถานที่ต่างๆ ตลอดเวลาหลายปีแล้ว..ทุกครั้งมาจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางมากราบไหว้พระ ณ เจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ วันนี้มาถึงวัดสายตาตัวเองได้มองเห็นพิธีไถ่ชีวิตโค -กระบือ หน้ากุฎิพระครูในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ ทำให้ตัวเองเกิดแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นกว่าเดิมและได้สอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเกี่ยวกับพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือพระครูอ๊อด ที่ชาวบ้านในละแวกนี้นับถือมาก ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่


และได้ทราบข้อมูลพระครูได้เริ่มทำพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือมาตั้งแต่ปี 2561 - ถึงปัจจุบันไถ่ชีวิตโค - กระบือไปแล้ว 575 ตัว และข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากธนาคารควาย - วัว วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่และพระครูได้มหาทานบุญช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนานับประการมากมายมานานหลายปีแล้ว และคุณกันต์กนิษฐ์  ล่ำวัฒนนนท์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท  วัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคาร ควาย - วัวจะดูแลทุกอย่างการดูแลโค - กระบือ และ การส่งมอบโค - กระบือให้กับสมาชิกของมูลนิธิฯ 


รายการคืนคุณให้แผ่นดินขอกราบมนัสการนำเสนอเรื่องราวของพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือพระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ออกรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข5) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


 CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น