โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นิพนธ์ฯ เปิดยุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เป็นนโยบายพรรค สร้างประเทศควบคู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้าน

 นิพนธ์ฯ เปิดยุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ เป็นนโยบายพรรค สร้างประเทศควบคู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้าน          นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้อำนวยการเตรียมการเลือกตั้งของพรรค เปิดเผยว่า ขณะนี้พรรคมีความพร้อมในทุกๆด้านแล้วกว่า 90% เพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งใหญที่จะมีขึ้นในปีหน้า ในส่วน 10% ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องนั้นก็คือ ผู้สมัครที่พรรคต้องเตรียมตัวในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหลายพื้นที่มีผู้สนใจเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง ที่มีคุณภาพเสนอตัวเข้ามาหลายราย รวมทั้งในพื้นที่ๆพรรคต้องเตรียมผู้สมัครใหม่ลงแทน สส ที่มีแนวโน้มว่าจะไปสมัครในนามพรรคอื่น พรรคก็ได้มีการเตรียมผู้ที่จะลงทดแทนไว้แล้วในทุกเขตเลือกตั้ง 

          นายนิพนธ์ฯ เปิดเผยต่อว่านอกจากการเตรียมผู้สมัครในแต่ละเขตแล้ว เรื่องนโยบายที่ใช้หาเสียงก็เป็นเรื่องที่พรรคให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งการจัดทำนโยบายของพรรคนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกๆด้าน ทั้งเรื่องความเป็นไปได้ในการปฎิบัติ กรอบงบประมาณที่ต้องใช้ภายใต้นโยบายที่จัดทำ ระยะเวลาที่ต้องปฎิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดต่อประชาชน และประเทศชาติ ทั้งด้านการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ หลักคิดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นทั้ง มาสเตอร์แพรน (Master plan) ของพรรคในการวางอนาคตของประเทศชาติและประชาชน ที่จะใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงครั้งนี้คือ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ 

          โดยมีแนวทางที่สำคัญของทั้ง  3 ส. ดังนี้  

     1. สร้างเงิน โดยการแยะเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ สร้างเงินให้ประเทศ และสร้างเงินให้ประชาชน

       2. การสร้างคน ที่พรรคจะสนับสนุนและส่งเสริมดูแลคนตั้งแต่ในครรภ์มารดา จนส่งสู่เชิงตะกอน ทั้งสร้างสวัสดิ์การเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น เพราะพรรคเชื่อว่าเมื่อเราสร้างคนให้มีความความรู้และความมั่นคงในชีวิต จะแปรเปลี่ยนพลังของประชาชนให้เป็นพลังในการสร้างประเทศชาติได้อย่างมั่นคง 

     3. สร้างชาติ ด้วยระบบประชาธิปไตย ที่สุจริต ควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจมุ่งสู่สร้างเมืองมหานคร พร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมเพื่อเชื่อมประเทศไทยกับโลก ซึ่งทั้งหมดนี้ มีความคืบหน้าจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งท่านหัวหน้าฯ และท่านเลขาฯ จะแถลงเปิดนโยบายฯอย่างเป็นทางการในช่วงเดือน มกราคม 2566 ต่อไป  และในขณะนี้พรรคได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ส. ในทุกภาคแล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น