โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ได้มอบหมวกตราสัญลักษณ์ฐานทัพเรือสงขลาให้กับทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ได้มอบหมวกตราสัญลักษณ์ฐานทัพเรือสงขลาให้กับทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

 " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน " 

 
  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและอมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดินลงพื้นที่บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

" พาป๋าหลบบ้าน "  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ระหว่างวันที่ 19 - 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒

ได้มอบหมวกตราสัญลักษณ์ฐานทัพเรือสงขลาให้กับทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินประทับใจท่านมากและท่านกันเองมาก ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดึมากและท่านรับใช้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ โดยตลอดที่จังหวัดสงขลาและ พี่น้องจังหวัดสงขลารู้จักท่านทุกคน


  " เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น