โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

นักปั่นจักรยาน กว่าพันคัน ร่วมโครงการอบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ของ อบจ.นราธิวาส มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย ขณะที่นายก อบจ.มอบเงินหลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กพิการในพื้นที่

 นักปั่นจักรยาน กว่าพันคัน ร่วมโครงการอบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ ของ อบจ.นราธิวาส มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย ขณะที่นายก อบจ.มอบเงินหลังหักค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กพิการในพื้นที่เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 กันยายน 2565 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยานตามโครงการ อบจ.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต.แวสาแม สาและ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส นายสาราหุดิน อาบู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ชมรมจักรยานจังหวัดนราธิวาส และนักปั่นจักรยานกว่า 1,000 คันร่วมโครงการในครั้งนี้ 

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าโครงการครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความน่าสนใจมากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศน์ เชิงอนุรักษ์ และมีวิถีชีวิตชุมชนที่หลากหลาย สามารถดึงดูด และรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศได้ 


แหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ อาทิ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มัสยิด 300 ปี วัดชลธาราสิงเหหรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย ป่าพรุสิรินธร อุทยาน แห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี หาดนราทัศน์ อ่าวมะนาว หาดบ้านทอน น้ำตกต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยว ตามเส้นทางต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสขึ้น

 ซึ่งคาดจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณ นักท่องเที่ยวและรายได้ เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนกระจายรายได้ภายในชุมชน ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพ อีกทั้งสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย โดยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี สร้างความสามัคคีของประชาชน กับทุกภาคส่วน ตามแนวทางการท่องเที่ยวโดยผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน

ทั้งนี้การดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ร่วมกันทํากิจกรรม ประกอบด้วย การมอบเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วให้แก่เด็กพิการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยผ่านศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเยาวชนในพื้นที่ ทำความสะอาดหาดให้สวยงาม โดยคณะปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้น จากองค์การบริหารส่วน จังหวัดนราธิวาส - จุดสิ้นสุด ณ อ่าวมะนาว


ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามเส้นทางต่าง ๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อันนำไปสู่การเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวและรายได้ เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อีกทั้ง เป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย


 ตามแนวทาง การท่องเที่ยวโดยผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน โดยต้องขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมปั่นจักรยาน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานโครงการในวันนี้ เป็นการส่งเสริมและกระตุ้น เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว และรายได้ของจังหวัดนราธิวาสต่อไป


ขณะที่กลุ่มนักปั่น ต่างรู้สึกตื่นเต้นที่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะที่รวมกลุ่มได้อีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างมาก โดยบรรยากาศภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักปั่นร่วมทำกิจกรรมและร่วมสนุกกับกิจกรรมอย่างสนุกสนาน โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 45 มามอบความบันเทิงให้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น