โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นิพนธ์ เปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯที่จ.สงขลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 นิพนธ์ เปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯที่จ.สงขลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

 


   เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้(27 ก.ค.65) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผวจ.สงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรร่วมในพิธีฯ 

 

    นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน
รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงาน พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ”

 

    “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ๆ เป็นโครงการรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ พี่น้องเกษตรกรที่มา

ร่วมงานในวันนี้ ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง โดยเข้ารับการบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้จัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป” นายนิพนธ์กล่าว

    นอกจากนี้ รมช.มท. ได้มอบโล่เกียรติบัตรรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร และเยี่ยมชมนิทรรศการจากกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่บริเวณภายในอาคารสนามกีฬาเนินขุมทองอีกด้วย

 

///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น