โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปลื้มปิติ..."ประพันธ์ ฤทธิวงศ์" เส้นทางนักข่าวอิสระ บก.ข่าวออนไลน์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ คว้า รางวัล "ฐานันดร ๔" สาขา "สื่อออนไลน์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น" วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี 2565 จากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)​ (ชมคลิป)

      ปลื้มปิติ..."ประพันธ์  ฤทธิวงศ์" เส้นทางนักข่าวอิสระ บก.ข่าวออนไลน์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ คว้า รางวัล "ฐานันดร ๔" สาขา "สื่อออนไลน์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น" วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี  2565 จากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)​ (ชมคลิป)

                                                                                (ชมคลิป) 


      เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีนางสาวลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ การมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ

  


       ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก วันที่ 5 มีนาคม ของทุกๆปีเป็นวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ วันนักข่าว สมาคมสมาพันธ์ ได้คัดเลือกบุคคลในองค์กรสื่อสารมวลชนจากทั่วประเทศ จำนวน 77 จังหวัดของประเทศที่มีผลงานด้านสื่อสารมวลชนและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ตามสาขาต่างๆ ตลอดจนองค์กรการกุศล อาสาสมัคร เป็นต้น

           สำหรับในปี 2565 นี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก พลเอก พลางกูร กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ “ฐานันดร4” , พลเอก พนา ถนอมสิงห์ ประธานร่วมมอบโล่ฯ และได้รับความเมตตาจาก พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาอำนวยการ


            พิธีมอบโล่ “ฐานันดร4” นี้สมาคมฯมีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับ นักข่าว,สื่อมวลชน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม,องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.สาขานักข่าวสื่อมวลชน/องค์กรสื่อมวลชน ดีเด่นแห่งปี 2. สาขาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดีเด่นแห่งปี รวมทั้งหมด 90 รางวัล
           

   ทั้งนี้ 1ใน 90  รางวัล 77 จังหวัดของประเทศ สำหรับทางภาคใต้  นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการสื่อมวลชนออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  สาขา สื่อออนไลน์ผู้ทำคุณประโยชน์สังคมดีเด่น   ได้รับการคัดเลือก รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ  “ฐานันดร๔ “วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี 2565

           นอกจากนี้ ส่วนผู้สื่อข่าวดีเด่นปีนี้ได้แก่ คุณนฤพล อาจหาญ จากช่อง 8 , นฤชา กมุทโยธิน(อาร์ม) จากช่อง 3, ณัฐวุฒิ ปงลังกา จากช่องอัมรินทร์ทีวี และนันทิญา มัธยม จาก ข่าวผู้นำออนไลน์  องค์กรสื่อมวลชนดีเด่น ได้แก่ มูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน
              พิธีกรและผู้ประกาศข่าวดีเด่นได้แก่ สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์(เพชรหอม) จากช่อง7HD, ธนภัทร ติรางกูล(ชิน) จากช่องWorkpoint, อรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง(อาร์ต) จากช่อง Top News, ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์(เกมส์) จากช่องTNN16, วัณพรรณ เพียงล้ำพงค์ – ณัฏฐ์ฑิฌากร กะลัมพระนันทน์ – ธรรมศักดิ์ ลมัยพันธ์ จากช่องสุวรรณภูมิ PSI218, ช่างภาพสื่อมวลชนดีเด่น ได้แก่ เดฟ โมนานิ ช่างภาพอิสระ, ผู้ผลิตรายการทีวีดีเด่น ได้แก่ สุรางรัตน์ รักษสุข จากททบ5, “ กู้ ท่าน้ำนนท์”    บรรณาธิการบริหารนิตยสารดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิง   นายไชยวิรัตน์ ไชยพันธ์  บรรณาธิการบริหาร นสพ.อิสระชน พารวย  นายภูสิทธ์ จติต์สวาท  บรรณาธิการ ฝ่ายประสานงาน  นสพ.อิสระชน พารวย  ดร.พิเชฐ สุดเดือน-ที่ปรึกษาสมาคมสื่อพลังสามัคคี-ประธานภาคใต้ฝั่งตะวันออก สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)

-ข่าวไว ออนไลน์ ไทยแลนด์  ผอ.ศูนย์ข่าว จ.สงขลา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ


ตลอดถึงจิตอาสา กู้ภัย บุคคลทำดีควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคม จึงสมควรได้รับรางวัลนี้

 

           ผมในนามบรรณาธิการและเจ้าของเวปไซต์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ  เป็นโอกาสที่ดี  ตลอดระยะเวลา กว่าที่ผ่าน ผมก็ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชน ด้วยจิตอาสา    ที่จะได้นำประสบการณ์คืนสู่สังคม ที่จะต้องทำหน้าที่สื่อมวลชน ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ  ให้สมกับ ฐานันดร 4 ที่ ยึคหลัก  ด้วยคุณธรรม  จริยธรรม ที่จะหน้าที่สื่อกลาง    สร้างความเข้าใจ ภาคประ ชาชน  กับภาครัฐ  ภาคเอกเชน

                เมื่อถึงยุคแห่งการเติบโตของสื่อออนไลน์หรือสื่อโซเซียลมีเดีย ในความรู้สึกส่วนตัวการแข่งขันแย่งชิงดีเด่น และในเรื่องผลประโยชน์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง จึงมองไปว่า นิยามของข่าวเปลี่ยนไป ข่าวอะไรก็ได้ที่ผู้อ่านสนใจ ผมจึงได้ศึกษาเรียนรู้ลองผิดลองถูกการใช้โปรแกรมต่างๆการแปลงไฟล์ตัดต่อวีดีโอของเทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

                        จนกระทั่งมาถึงยุคสื่อออนไลน์ที่ได้แพร่หลายจึงได้สร้างกลุ่มไลน์และเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายในการส่งข่าวและรับข่าวสารกว่า 200 กลุ่ม สร้างFacebook มีผู้ติดตามเกือบ 5,000 คน และเพจหนังสื่อพิมพ์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สร้างบล็อกเกอร์ เพจ Twitter รือเสาะนิวส์ และยูทูปในนามชื่อผม ได้นำเสนอข่าวสารทุกเรื่องราวในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบ 2,000 เรื่อง ปัจจุบันสถิติคนดูกว่า 7 ล้านคน มีผู้ติดตามกว่า 20,000 เวปสื่อออนไลน์ ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  ยอดวิว 1 ล้าน สี่แสนกว่า และเครือข่ายสื่อออนไลน์ ฯลฯ

 

                          ตลอดระยะเวลาที่อยู่วงการสื่อมวลชนมากว่า 30 ปี  จึงได้รับการไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการ ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหัวหน้าข่าวชายแดนใต้ หนังสือพิมพ์โฟกัส ทูเดย์ รายสัปดาห์ และยังเป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนราธิวาส ของ ช่อง 13 สยามไทย ข่าวรอบรั้วภูธร และที่ปรึกษากองบรรณาธิการ ข่าวอิสระชน อีกด้วย


                    “นักข่าวหนังสือพิมพ์” ที่ดีต้องมีความรับผิดชอบ ด้วยจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม ทางศีลธรรม และมโนธรรมด้วย จะต้องเป็นครูของสังคม ที่พึ่งหลักประกันของสังคมและประชาชน จะต้องให้ความสว่างแก่ผู้อ่าน หน้าที่คือบอกเล่าสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันต่อวัน ยึดสัจธรรมเป็นสรณะ

           ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา ...เมื่อมาถึงวันนี้ ได้นำความภาคภูมิใจ มีโอกาสรับใช้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสังคมและประเทศชาติ จะขอยึดมั่นด้วยอุคมการณ์ “สร้างสุข สนุกกับงาน  สร้างต้นทุนทางสังคม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความศรัทธา นำมาสู่เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  w.w.w. Deep  South post  ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้” 
             ด้วยภารกิจสื่อมวล  จซต.  ชีวิต  New  Normol ทำอย่างไร.ผลงานเป็นที่รู้จัก  บอกเล่าเรื่อง .ทุกเรื่องราว “ให้เป็นข่าว”. สู่โลกออนไลน์

       สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม   บอกเล่าเรื่อง .ทุกเรื่องราว “ให้เป็นข่าว”.แล้วใส่ “ลิงก์” ให้ไปสู่ส่วนที่เหลือในพื้นที่ ออนไลน์   ผลงานย่อมพิสูจน์  คุณค่าและมูลค่า    ความเชื่อถือ  ความศรัทธา  ในความสามารถของตนเอง  ในการพัฒนาศักยภาพ  ความเป็นเลิศ ในการใช้เทดโนโลยี่ ทำอย่างไร.? ที่จะสร้าง ผลงานเป็นที่รู้จัก….

          ในโลกโซเชียล  สื่อ..   เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม และมียังผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ สื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมย่อมแสดงออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน........

 


            ในโอกาสนี้   ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  รับโล่รางวัล "ฐานันดร ๔" สาขา "สื่อออนไลน์ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น" วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี  2565 จากสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)

        นอกจากเป็นการยืนยันคุณค่าในงานที่ทำด้วยใจรัก ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมีอุดมการณ์ ยึดมั่นจรรยาบรรณ วิชาชีพ  จึงขอขอบคุณ สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทยร่วมกับ สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์      และอีกหลายภาคีเครือข่าย มา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณพี่ ๆ สื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนการทำงานของผมและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ มาโดยตลอด”

 


    ต้นทุนเส้นทางชีวิตนักข่าวอิสระ....กว่าจะถึงวันนี้   ความภาคภูมิใจ เส้นทางชีวิตนักข่าวอิสระ ในการนำเสนอข่าวตรงไปตรงมา เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้เดือดร้อน หรือแม้แต่สะพานบุญให้กับวัด อาราม และผู้ป่วย หรือผู้มีชีวิตลำบากยากไร้

     อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของชีวิตนักข่าวก็คือ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และได้รับกำลังใจจาก  ทุกๆภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนง และประชาชน  ซึ่ง ได้ทำข่าวส่งให้เครือข่ายสื่อมวลชนต่างๆ และสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

      ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจ ของชีวิตนักข่าวอิสระ ได้ทำหน้าที่ของการเป็นสื่อมวลชนที่ดี และคงยืนหยัดในจรรยาบรรณของอาชีพนักข่าวต่อไป

 

         แต่อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณ  สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)  ทีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ  “ฐานันดร๔ “วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี 2565)  ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ เต็มกำลังความสามารถ  ตามศักยถาพสำหรับรางวัลผลงานจากการทำหน้าที่สื่อมวลชนอิสระ

     1. เกียรติบัตร รางวัลเข็มพระราชทาน ผู้มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ปี 2560 กลุ่มสื่อสารมวลชน สาขา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสื่อสารมวลชน (สมัยทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลรือเสาะ)

      2. โล่เกียรติคุณ “คนดีของแผ่นดิน” ปี 2561 จากชมรมพลังสื่อมวลชน 2016 จังหวัดสงขลา

      3.  รางวัล Maha  Nwards 2019 ครั้งที่ 1 บุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี ประเภท สื่อสารมวลชนดีเด่น

      4. รางวัลบุคคลตัวอย่าง สาขาสื่อมวลชน ผู้ประสบความสำเร็จชีวิต และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม   “จากสภาสังคม สงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในบรมราชูปภัมถ์ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ปี 2563

       5. รางวัล”อาชาไนย” และเกียรติคุณ ต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ ประเภทสื่อมวลชนดีเด่น ปี 2564 ครั้งที่1 จากชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสำคัญ

        6.  และ ล่าสุด รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ ฐานันดร๔” สาขาสื่อออนไลน์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น” จากสามาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) วันนักข่าวแห่งชาติ ประจำปี 2565

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น