โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผู้การทหารพราน 45 มอบวัวเกษตรกรที่ยากจน นำไปต่อยอดสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริในหลวง ร.9 (ชมคลิป)

ผู้การทหารพราน 45 มอบวัวเกษตรกรที่ยากจน นำไปต่อยอดสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริในหลวง ร.9  (ชมคลิป)  

เมื่อวันที่21 พ.ค.65 พันเอก ทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมด้วยร้อยเอก โกวิทย์ สิทธิฉัตร ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4504 นายไสว เพชรบุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกร ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4504 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

หลังจากได้มีการส่งมอบวัว ตามโครงการ "ปะลีมอ บาฆีลือมู เกอบาฮาเกียอันหรือ โครงการ 45 มอบวัวสร้างสุขซึ่งเป็นนโยบายของ พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อให้ชาวบ้านที่ยากจน นำไปเลี้ยงเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมแบบครบวงจร

  

 

โดยวัวตามโครงการ "ปะลิมอ บาฆี ลือมู เกอบาฮาเกียอัน" หรือ โครงการ 45 มอบวัวสร้างสุข" ในวันนี้พันเอก ทวีรัตน์ฯ ได้มอบวัวพันธุ์ลูกผสมชาร์โรเลล์กับพันธุ์พื้นเมืองให้กับนายมูฮำหมัดซาอูดี วาโนะ ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติโคกหนองนาพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส และนายมะรอแม วาเลาะ คน 2 ตัว เป็นเพศผู้และเพศเมีย โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าหากเกิดลูกจะต้องนำลูกคืนให้กับพันเอก ทวีรัตน์ฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อให้กับชาวบ้านที่ยากจนซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับธนาคารโคกระบือ ที่ผ่านมา ทางพันเอก ทวีรัตน์ฯ ได้มอบวัวให้กับชาวบ้านไปแล้ว จำนวน 10 ตัว 6 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอตากใบ สุไหงโก-ลก ยี่งอและระแงะ

 

ต่อมาพันเอก ทวีรัตน์ฯ ได้เดินทางไปติดตามการประเมินผลการมอบวัวตามโครงการ "ปะลีมอ บาฆี ลือมู เกอบาฮาเกียอัน" หรือ โครงการ 45 มอบวัวสร้างสุขแก่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอยี่งอ พบว่า ชาวบ้านซึ่งเป็นเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากวัวที่ได้รับมอบ ด้วยการนำมูลวัวหรือขี้วัว ที่ได้จากการเลี้ยงวัว นำไปเป็นปุ๋ยในการใส่ต้นไม้ที่ปลูกไว้ในสวน

 ซึ่งเป็นพืชผักที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแปลงทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ผลิดอกออกผลจนสามารถนำมาบริโภคภายในครอบครัวแล้ว ส่วนที่เหลือนำไปแบ่งปันในชุมชนและนำออกไปจำหน่ายตามท้องตลาด สามารถสร้างรายได้เสริมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น