โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) จัดประชุม ครั้งที่ 5/2565 เพื่อขับเคลื่อนสร้างสันติสุข สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ชมคลิป)

 

คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) จัดประชุม ครั้งที่ 5/2565 เพื่อขับเคลื่อนสร้างสันติสุข สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ชมคลิป) 

                                               (ชมคลิป)  ภาพบรรยากาศการประชุม

                                              พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค 4                      พลโท ธิรา  แดหวา  แม่ทัพน้อยที่4 /เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ สล.3กลุ่มงานสื่อมวลชน การสื่อสาร และเทคโนโลยี่ /รายงาน

                              พ.อ. ชลัช  ศรีวิเชียร  ผช.เลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่

   เมื่อวันที่ 24 พ.ค.65 ณ โรงแรม ซี.เอส.จังหวัดปัตตานี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ หน.คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) เป็นประธาน และมีคณะทำงาน จาก 8 ส่วนงาน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา

    เพื่อรับทราบสถานการณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงานสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนข้อเสนอแนะ เป็นเวทีแสดงความคิดเห็น ถกแถลง เสนอแนะ และรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จากสมาชิกคณะประสานงานระดับพื้นที่

     สำหรับ สาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ เป็นการ สรุปการขับเคลื่อน ข้อตกลงระหว่าง คณะพูดคุยเจรจาเพื่อสันติภาพ กับ ฝ่ายผู้เห็นต่าง ในห้วงเวลา ระหว่าง วันที่ 3 เม.ย.-14 พ.ค.65 ซึ่งตรงกับเดือนรอมฎอน ปี ฮิจเราะห์ ที่ 1443 ที่ผ่านมา ว่า เป็นมิติใหม่ด้านการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ในห้วงเดือนรอมฎอน เชื่อว่าฝ่ายผู้เห็นต่างมีความประสงค์จะสร้างสถานการณ์ต่างๆ ในขณะ ที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็มีความจำเป็นต้องบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มข้น

   ด้าน พล.ท.ธิรา แดหวา เลขาฯคณะทำงาน สล.3 ได้กล่าวว่า ทางคณะได้ศึกษาถึงความสำคัญของ เดือนรอมฎอน โดยพบว่า รอมฎอนคือช่วงเวลาพิเศษ คือไม่ทำการสิ่งใดที่ไม่ดี เมื่อมีการทำผิดพลาด ก็ เป็นช่วงเวลาของการอภัยซึ่งกันและกัน และต้องช่วยกันแก้ไขในสิ่งที่ผิด

     เพราะสุดท้าย รอมฎอนปีนี้คือ การขอโทษและอภัยซึ่งกันและกัน การประเมินตน ปรับปรุงตน การทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น และสิ่งที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนทัศนะคติที่ดีต่อภาครัฐ เพื่อสร้างสภาวะให้เกื้อกูล และหนุนเสริมการพูดคุย เพื่อสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น