โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

"วิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์" นายอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย

 "วิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์"   นายอำเภอรือเสาะ   ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัย  กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน 

  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2565 ณ  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ประชุม    เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบถือปฏิบัติ ทั้งการเตรียมการป้องกัน การประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ข่าวสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบจากกรณีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2565 ที่ผ่านมา

      พร้อมออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้ง   9 ตำบล โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมงมอบแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดมีฝนตกหนักต่อเนื่อง. และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายต่อไป

      ทั้งนี้ นายอำเภอรือเสาะ  ได้ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ของอำเภอรือเสาะ    

        สำหรับ   อำเภอรือเสาะ   มีพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ใน 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน จึงขอสรุปสถานการณ์อุทภัยรายละเอียดปรากฏดังนี้

1.ตำบลสุวารี

1.ระดับน้ำ : เป็นลักษณะน้ำไหลผ่านบ้านเรือนราษฎร ไม่ท่วมขัง ขณะนี้น้ำลดลงแล้วประกอบด้วย

หมู่ที่1 บ้านตายา จำนวน 8 ครัวเรือน จำนวน 27 คน  การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

หมู่ที่ 2  บ้านตะโหนด จำนวน 28 ครัวเรือน จำนวน 50 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

หมู่ที่ 3  บ้านยือลาแป จำนวน 25 ครัวเรือน จำนวน 70 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

หมู่ที่ 4 บ้านบือเล็งใ้ต้ จำนวน  32 ครัวเรือน  จำนวน 118 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

หมู่ที่ 5 บ้านกูโบร์ จำนวน 31 ครัวเรือน จำนวน 65 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ

หมู่ที่ 6 บ้านปอเนาะ จำนวน 30 ครัวเรือน จำนวน 55 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ

หมู่ที่7 บ้านตาเปาะ  จำนวน 28 ครัวเรือน จำนวน 65 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการ

หมู่ที่ 8 บ้านบน จำนวน 5 ครัวเรือน จำนวน 36 คนการช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

2.ความเสียหาย : ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม 8 หมู่บ้าน   ครัวเรือนจำนวน  581 คน และเสียหายจากลมพายุ - ไม่มี  พืชไร่ทางการเกษตรเสียหาย  ถนนเส้นทางชำรุด 1 เส้นทางม.2 บ้านตะโหนด ต.สุวารี

3.การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น : อบต.สุวารี อยู่ระหว่างตรวจสอบและสำรวจในการช่วยเหลือเบื้องต้น

  
2.ตำบลสามัคคี

1.ระดับน้ำ : เป็นลักษณะน้ำไหลผ่านบ้านเรือนราษฎร ไม่ท่วมขัง ขณะนี้น้ำลดลงแล้วประกอบด้วย                -หมู่ที่1 บ้านปูโป จำนวน 9 ครัวเรือนน้ำไหลเข้าบ้านเรือน

การช่วยเหลือทางอบต.ร่วมกับกำนัน/ผญบ.และชุดจิตอาสา ได้แจกถุงยังชีพแล้ว                            -หมู่ที่ 2  บ้านมะนังปันยัง  จำนวน 8 ครัวเรือน  การช่วยเหลือ  การช่วยเหลือทางอบต.ร่วมกับกำนัน/ผญบ.และชุดจิตอาสา ได้แจกถุงยังชีพแล้ว  

-หมู่ที่ 3  บ้านลูโบะบูโละ จำนวน 10ครัวเรือน การช่วยเหลือทางอบต.ร่วมกับกำนัน/ผญบ.และชุดจิตอาสา ได้แจกถุงยังชีพแล้ว                          -หมู่ที่ 4 บ้านบาโงกือเตะ จำนวน 8 ครัวเรือน การช่วยเหลือทางอบต.ร่วมกับกำนัน/ผญบ.และชุดจิตอาสา ได้แจกถุงยังชีพแล้ว               -หมู่ที่ 5 บ้านละหาน จำนวน 1 ครัวเรือน  การช่วยเหลือทางอบต.ร่วมกับกำนัน/ผญบ.และชุดจิตอาสา ได้แจกถุงยังชีพแล้ว

-หมู่ที่ 6 บ้านโตะแนปา จำนวน 6 ครัวเรือน  การช่วยเหลือทางอบต.ร่วมกับกำนัน/ผญบ.และชุดจิตอาสา ได้แจกถุงยังชีพแล้ว              -หมู่ที่7 บ้านบลูกา จำนวน 10 ครัวเรือน  การช่วยเหลือทางอบต.ร่วมกับกำนัน/ผญบ.และชุดจิตอาสา ได้แจกถุงยังชีพแล้ว

-หมู่ที่ 8 บ้านยาเบาะ จำนวน 1 ครัวเรือน การช่วยเหลือทางอบต.ร่วมกับกำนัน/ผญบ.และชุดจิตอาสา ได้แจกถุงยังชีพแล้ว

-หมู่ที่ 9 บ้านเจาะกือแยง 12 ครัวเรือน ตำบลสามัคคี

2.ผลกระทบจากวาตภัย(ลมพายุ) จำนวน 20 หลังคาเรือน

ทางอบต.ได้ทยอยแจกกระเบื้องซ่อมแซมแล้วค่ะ

3.ผลกระทบด้าน พืชไร่ทางการเกษตร(ไร่นา) เสียหาย 58 ไร่

การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น อยู่ระหว่างดำเนินการ3.ตำบลสาวอ

1.ระดับน้ำ : เป็นลักษณะน้ำไหลผ่านบ้านเรือนราษฎร ท่วมขัง ขณะนี้น้ำกำลังเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเพราะเป็นทางผ่านน้ำแม่น้ำสายบุรี แล้วประกอบด้วย

-หมู่ที่1 บ้านมือและห์ จำนวน 3 ครัวเรือน จำนวน 11 คน  ที่นา 5 ไร่ สวนยาง 7 ไร่

-หมู่ที่ 2  สวนยาง 5 ไร่       

-หมู่ที่ 3  บ้านจือแร  สวนปาล์ม 20 ไร่ บ่อปลา 3 บ่อ วัว 6 แพะ 5 ตัว                                       

-หมู่ที่ 4 บ้านดือแย  โรงเรียน 1 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง พืชไร่ 4 สวนยาง. 45ไร่ กระชังปลา 4 กระชัง วัว 6  ตัว แพะ 9 ตัว              

-หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ  สวนยาง 40 ไร่ พืชไร่ 4 ไร่ วัว 3 ตัว แพะ5 ตัว. -หมู่ที่ 6 สวนยาง 10 ไร่                                    -หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ  จำนวน 7 ครัวเรือน จำนวน 21 คน ที่นา 50 ไร่ สวนยาง 30 ไร่                       

2.ความเสียหาย : ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม 7 หมู่บ้าน 10 ครัวเรือนจำนวน 32 คน โรงเรียน 1 แห่ง มัสยิด1 แห่ง ที่นา 55 ไร่ พืชไร่ทางการเกษตรเสียหาย 12 ไร่  สวนยาง 182 ไร่ สวนปาล์ม 20 ไร่ บ่อปลา3 บ่อ  กะชังปลา 4 กระชัง แพะ 19 ตัว วัว15 ตัว

3.การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น : กำนัน ผญบ. และ เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ได้แจกน้ำดื่ม และอาหารกล่องเข้าช่วยเป็นการเบื้องต้น ส่วนอบต.สาวออยู่ระหว่างตรวจสอบและสำรวจในการช่วยเหลือต่อไป
4.ตำบลบาตง

1.ระดับน้ำ : เป็นลักษณะน้ำท่วมขัง ขณะนี้น้ำเพิ่มขึ้นประกอบด้วย               

หมู่ที่1 บ้านตะแม็ง จำนวน 125 ครัวเรือน จำนวน 620 คน  การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                             หมู่ที่ 3  บ้านบาตง จำนวน 5  ครัวเรือน จำนวน 10 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                            

หมู่ที่ 4 บ้านบลูกาฮูลู จำนวน 10 ครัวเรือน  จำนวน   25 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                   

หมู่ที่ 5 บ้านตันหยง  จำนวน10 ครัวเรือน จำนวน 33  คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ                

หมู่ที่ 6 บ้านบลูกาฮิเลตะวัน จำนวน 15 ครัวเรือน จำนวน 25 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ        

หมู่ที่7 บ้านกำปงบูเกะ จำนวน 10  ครัวเรือน จำนวน 20คน อยู่ระหว่างการดำเนินการ        

หมู่ที่ 8 บ้านบลูกาฮิเลตะวันตก จำนวน 15 ครัวเรือน จำนวน 30 คนการช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

2.ความเสียหาย : ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม 8 หมู่บ้าน 160 ครัวเรือนจำนวน 756 คน และเสียหายพืชไร่ทางการเกษตรเสียหาย -ไร่  บ่อปลา1 บ่อ   ไก่ 220 ตัว

3.การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น : อบต.บาตง อยู่ระหว่างตรวจสอบและสำรวจในการช่วยเหลือเบื้องต้น

             


5.ตำบลรือเสาะออก

1.ระดับน้ำ : เป็นลักษณะน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลาก ขณะนี้น้ำลดลงแล้วประกอบด้วย               

หมู่ที่ 1 บ้านบลูกา จำนวน 11 ครัวเรือน จำนวน 44 คน  การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                             หมู่ที่ 2  บ้านปลายนา จำนวน 10 ครัวเรือน จำนวน 49 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                             หมู่ที่ 3  บ้านลาเมาะนอก จำนวน 9 ครัวเรือน จำนวน 52 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                             หมู่ที่ 4 บ้านกาโดะ จำนวน 8 ครัวเรือน  จำนวน  32 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                    หมู่ที่ 5 บ้านลาเมาะใน จำนวน  7 ครัวเรือน จำนวน 28 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ                 

2.ความเสียหาย : ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม 5 หมู่บ้าน 45 ครัวเรือนจำนวน 205 คน และเสียหายจากลมพายุ 4  หลังคาเรือน จำนวน 18 คน   

3.การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น : ทางเทศบาลได้นำกระสอบทรายช่วยเหลือในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ทหารได้มาช่วยกรณีครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย และทาง อบต.รือเสาะออก อยู่ระหว่างตรวจสอบและสำรวจ
6.ตำบลเรียง

1.ระดับน้ำ :  ระดับน้ำเพิ่ม ประมาณ 50 ซม. เนื่องจากเป็นบริเวณที่ติดกับแม่น้ำสายบุรี โดยมีหมู่บ้านที่ติดกับแม่สายบุรี ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านสะแนะ เพิ่มขึ้น 5 ครัวเรือน 20 คน

หมู่ที่ 2 บ้านสุเปะ เพิ่มขึ้น 15 ครัวเรือน 50 คน

หมู่ที่ 3 บ้านบาโงปูโละ เพิ่มขึ้น 3 ครัวเรือน 15 คน

หมู่ที่ 7 คงเดิม

หมู่ที่ 8 บ้านกำปงบารู เพิ่มขึ้น 4 ครัวเรือน 20 คน

ส่วนหมู่ที่ไม่ได้ติดกับแม่น้ำสายบุรี ระดับน้ำคงที่ มีประชาชนได้ผลกระทบเท่าเดิม ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 บ้านซือเลาะ หมู่ที่ 5 บ้านลอ และหมู่ที่ 6 บ้านดาระ

2.ความเสียหาย : ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม 8 หมู่บ้าน เพิ่มขึ้น 27 ครัวเรือน จำนวน 105 คน ได้รับผลกระทบรวม 263 ครัวเรือน จำนวน 856 คน พืชไร่ทางการเกษตรเสียหาย 1225 ไร่  บ่อปลา 28 บ่อ  

3.การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น : อบต.เรียง แจกข้าวกล่อง  จำนวน 863 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม ถุงยังชีพ จำนวน 105 ชุด และมีเรือท้องแบนลำเลียงประชาชนเข้าออกพื้นที่

 
7.ตำบลรือเสาะ

1.ระดับน้ำ : เป็นลักษณะน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร ขณะนี้น้ำเพิ่มขึ้น  ประกอบด้วย       

หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ จำนวน 45 ครัวเรือน จำนวน 70 คน  การช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลรือเสาะ อบต. รือเสาะ  จนท.ทหาร                           

หมู่ที่ 4 บ้านรือเสาะ จำนวน 6 ครัวเรือน  จำนวน  15 คน การช่วยเหลือ จาก อบต. รือเสาะ

หมู่ที่ 5   บ้านยาแลเบาะ จำนวน 50 ครัวเรือน จำนวน 85 คน การช่วยเหลือจาก อบต.รือเสาะ

หมู่ที่ 6 บ้านบากง จำนวน 37 ครัวเรือน จำนวน 85 คน การช่วยเหลือจาก  อบต. รือเสาะ      

หมู่ที่ 9 บ้านบูกิ๊ตยือแร  จำนวน 7 ครัวเรือน จำนวน 15 คน  การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

หมู่ที่ 10  บ้านปราลี  จำนวน 2 คน จำนวน 7 คน การช่วยเหลือ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

2.ความเสียหาย : ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม 10 หมู่บ้าน 147 ครัวเรือนจำนวน 260 คน
8.ตำบลโคกสะตอ

หมู่ที่ 1 บ้านบาโงปะโค ระดับน้ำ : เป็นลักษณะน้ำไหลผ่านบ้านเรือนราษฎรไม่ท่วมขัง ขณะนี้น้ำลดลงแล้วประกอบด้วย                จำนวน 40 ครัวเรือน จำนวน 115 คน  การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                       

หมู่ที่ 2  บ้านไอร์กลูแป ลักษณะ น้ำท่วมขังบ้านเรือนและไหลผ่าน  จำนวน  86 ครัวเรือน จำนวน 360คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                       

หมู่ที่ 3  บ้านสวนพลู  ลักษณะน้ำท่วมขัง จำนวน 80 ครัวเรือน จำนวน 350 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ              

หมู่ที่ 4 บ้านไอร์สาเมาะ ลักษณะน้ำท่วมขัง จำนวน 76 ครัวเรือน  จำนวน  254 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ           

หมู่ที่ 5 บ้านไอร์จือนะ ลักษณะน้ำไหลผ่าน ไม่ท่วมขัง จำนวน 60 ครัวเรือน จำนวน 200 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ             

หมู่ที่ 6 บ้านธรรมเจริญ ลักษณะน้ำไหลผ่าน มีดินสไลด์ปิดเส้นทาง เสาไฟฟ้าล้มทับ มีการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว  จำนวน 26 ครัวเรือน จำนวน 56 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ

หมู่ที่ 7 บ้านธารน้ำทิพย์ ลักษณะน้ำไหลผ่านไม่ท่วมขังบ้านเรือน มีดินสไลด์ปิดเส้นทาง ได้เกลี่ยดิน เปิดเส้นทางแล้ว จำนวน 70 ครัวเรือน จำนวน 80 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการ                      

หมู่ที่ 8 บ้านตะบิงรูโต๊ะ ลักษณะน้ำไหลผ่าน มีดินสไลด์ข้างทาง สามารถสัญจรได้ จำนวน 5 ครัวเรือน จำนวน 20 คนการช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

2.ความเสียหาย : ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม 8 หมู่บ้าน 444 ครัวเรือนจำนวน 1410คน พืชไร่ทางการเกษตรเสียหาย 736 ไร่  บ่อปลา10 บ่อ   วัว5ตัว

3.การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น : อบต.โคกสะตอ อยู่ระหว่างตรวจสอบและสำรวจในการช่วยเหลือเบื้องต้น

9.ตำบลลาโละ

1.ระดับน้ำ : เป็นลักษณะน้ำป่าผ่านไหลหลากบ้านเรือนราษฎร  มีนำ้ท่วมขังบ้างพื้นที่  ขณะนี้น้ำลดลงแล้วเป็นส่วนใหญ่  ประกอบไปด้วย

 “หมู่ที่1 บ้านบือแรง จำนวน 30 ครัวเรือน 95 คน  การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                             หมู่ที่ 2  บ้านบูเกะนากอ จำนวน 8 ครัวเรือน 38 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                             หมู่ที่ 3  บ้านอีนอ จำนวน 30 ครัวเรือน 48 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                            

หมู่ที่ 4 บ้านอูยิ จำนวน 100 ครัวเรือน 500 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ                   

หมู่ที่ 5 บ้านลาโละ จำนวน 46 ครัวเรือน 115 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ                 

หมู่ที่ 6 บ้านไอร์บูโล๊ะ จำนวน 11 ครัวเรือน 40 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ                       

หมู่ที่7 บ้านบริจ๊ะ จำนวน 30 ครัวเรือน  65 คน อยู่ระหว่างการดำเนินการ                    

หมู่ที่ 8 บ้านไทยสุข จำนวน 30 ครัวเรือน 87 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

หมู่ที่ 9 บ้านพงยือติ จำนวน 10 ครัวเรือน 20 คน การช่วยเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 

*2.  ความเสียหาย : ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลากนำ้ท่วมขัง 9 หมู่บ้าน  297 ครัวเรือน จำนวน 1,060 คน  และเสียหายจากลมพายุ 8 หลังคาเรือน พืชไร่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ 74 ไร่  บ่อปลาเสียหาย 2 บ่อ  และถนนชำรุดเสียหาย 1 จุด

*3.การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น : อบต.ลาโละ และฝ่ายปกครองได้ให้การช่วยเหลือเรื่องวาตภัย และเรื่องนำ้ท่วมขังเบื้องต้น อบต.ลาโละ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ได้ทำการขุดลอกเคลียร์ขยะ เพื่อให้นำ้ได้ระบายไหลผ่าน  และกำลังสำรวจความเสียหายในการช่วยเหลือต่อไปขอขอบพระคุณ  นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์  เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น