จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

อาลัย..ครั้งสุดท้าย พระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) นางกิมเฮียง กงแก้วโยมมารดาพระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส(ชมคลิป)

 

 อาลัย..ครั้งสุดท้าย พระราชทานเพลิงศพ  (กรณีพิเศษ) นางกิมเฮียง กงแก้วโยมมารดาพระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส(ชมคลิป)




  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน






























 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ นางกิมเฮียง กงแก้ว อายุ ๙๓ ปี โยมมารดาพระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส / ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส





  เมื่อวันที่ 8กุมภาพันธ์  2565 ที่ผ่านมา นายสนั่น  พงษ์อักษร   ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) นางกิมเฮียง กงแก้ว โยมมารดาพระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส




   นับเป็นสรรพสิริมงคลอันสูงยิ่งที่ได้รับในวาระสุดท้ายของชีวิตและเป็นเกียรติ์ประวัติอันสูงสุดแก่วงศ์ตระกูล “กงแก้ว”








          ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงพระราชทาน กล่องเพลิงพระราชทานกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ นางกิมเฮียง กงแก้ว โยมมารดาพระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส / ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสณ.วัดพรหมนิวาส  อำเภอเมือง  จ.นราธิวาส








      โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานคณะสงฆ์ ซึ่งมีคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธีประมาณ 120 รูป และ มีประชาชนเข้าร่วมพิธีประมาณ 200 คน  ในการประกอบพิธี เจ้าภาพจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระครูวรปัญญาประยุตก์  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร  เจ้าคณะอำเภอ รือเสาะ  ศรีสาคร เป็นองค์แสดงธรรม “พระคุณแม่”






      ทั้งนี้ มีพลเอกมณี จันทร์ทิพย์  นายกสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้  นายกิจจา จันทสิโร นายกพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส   นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสังข์ ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมพิธี เพื่อไว้อาลัยแก่นางนางกิมเฮียง กงแก้ว  โยมมารดาพระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส / ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสในการนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า

 












           ขณะเดียวกัน สร้างความปิติ  และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมมหาที่สุดมิได้

          ทั้งนี้ภาคเช้าได้จัดให้มีพิธีทางจีน  ก่อนจะเข้าสู้พิธี พระราชทานเพลิงศพ ทางคณะเจ้าภาพ   ได้มีพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล    ผู้อัญเชิญหีบพระราชทานขึ้นเมรุประกอบพิธี  นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธีจุดเพลิงพระราชทานศพ  นำคณะสงฆ์ขึ้นวางดอกไม้จันทน์  และแขกผู้มีเกียรติ  ประชาชนขึ้นวางดอกไม้จันทร์

     ทางเจ้าภาพซึ่งมีพระครูวิสิฐพรหมคุณและญาติ ๆ ขออนุโมทนาขอบคุณทุกๆท่านรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสที่มาร่วมงานและสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสอำนวยความสะดวก ให้การจัดงานพิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติเป็นอย่างดียิ่ง



      

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น