โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ มุ่งสร้างศักยภาพบุคลากรบริหารงานพัฒนาชุมชน

 

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ มุ่งสร้างศักยภาพบุคลากรบริหารงานพัฒนาชุมชน

 
วันที่  15 ธันวาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายนิวัติ น้องผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอในหลายๆด้าน เช่น

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ขององค์กรและทักษะการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. การจัดการความรู้ระดับหน่วยงานและเครื่องมือการจัดการความรู้ 3. Design Thinking การออกแบบกระบวนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมจากทีมวิทยากร ถ่ายทอดสัญญาณสดจากห้องสมุดกรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


 ด้านนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ผมนายในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนานที่สุด 22 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2542 ซึ่งมีประสบการณ์มาก มีผลงานดีเด่นมาตลอด โดยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี, ข้าราชการผลมีผลงานดีเด่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาสังคมจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ รับรางพระราชการจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ,ข้าราชการผู้มีผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทพัฒนาการอำเภอ จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน,ข้าราชการคนดีมีคุณธรรมม มีผลงานดีเด่น เพื่อคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์ จากกอ.รมน.ภาคใต้(14 จังหวัด) มีรางวัลส่วนตัวอีกมาก


 สำหรับรางวัลที่สนับสนุนบุคคลและองค์กรชุมชน รับโล่จากสถานที่ต่างๆเช่น ตึกสันติไมตรี,สวนอัมพร,กรมประชาสัมพันธ์,เมืองทองธานี เป็นต้น มากกว่า 100 รางวัล มีความรู้สึกว่า การอบรมครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเป็นอบรมผู้บริหารทุกระดับต้องมีการอย่างสม่ำเสมอ เพราะความรู้ทางวิชาการต้องพัฒนาอย่างเสมอ จะได้ทันต่อสถานการณ์และปรับตัวตามเทคโนโลยี่ใหม่ๆ จึงขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของทุกระดับชั้น ประกอบกับเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน "สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ" ในปี 2565 ซึ่งพัฒนาการอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส มีความตั้งใจและสนใจในการอบรมเป็นอย่างยิ่ง โดยรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น