โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

นาย วิจิตร สกุลแก้ว ประธาน สมาพันธไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ รับมอบถุงยังชีพจากพลเอกมณี จันทร์ทิพย์ เพื่อนำไปแจก แก่ผู้ยากไร้ และพิการ สถานการณ์โรคโควิท .19.ระบาด

 

นาย วิจิตร สกุลแก้ว ประธาน สมาพันธไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  รับมอบถุงยังชีพจากพลเอกมณี  จันทร์ทิพย์ เพื่อนำไปแจก แก่ผู้ยากไร้ และพิการ สถานการณ์โรคโควิท .19.ระบาด
เมือวันที่ 30.สค 64
 นาย วิจิตร สกุลแก้ว ประธาน สมาพันธไทยพุทธ จ นราธิวาส พร้อมด้วย นาย เจริญ นิลวิจิตร รองประธาน นาย นิมิตร ยางทอง ประชาสัมพันธ และทีมงาน เข้าพบ ท่าน พลเอก มณี จันทร์ทิพย์  พร้อมรับมอบถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจก แก่ผู้ยากไร้ และพิการ ในยามโรคโควิท .19.ระบาด
นายวิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้รับมอบหมายจาก พ.ท. นายแพทย์ โชคชัย  มอบรถ วีแชร์ 

    เมื่อวันที 31.สค 64 ได้รับมอบหมายจาก นายวิจิตร สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ นราธิวาส  ทำหน้าทีแทน มอบรถ วีแชร์ พร้อม พ.ท. นายแพทย์ โชคชัย  ร.ต. หญิง วิจัย  สกุลแก้ว    และคณะกรรมการสมาพันธไทยพุทธ จ นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น