โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(มีคลิป)สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสประชุม คณะกรรมการฯเร่งด่วนการจัดทำโครงการ (กรอบวงเงิน ประมาณ 4.5 ล้านบาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

 

(มีคลิป) สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสประชุม คณะกรรมการฯเร่งด่วนการจัดทำโครงการ (กรอบวงเงิน ประมาณ 4.5 ล้านบาเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/บก.ศูนย่รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จซต./รายงาน


     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2564เวลา14.00  น.ณ  ที่ทำการสมาพันธ์พุทธจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  นายวิจิตร    สกุลแก้ว ประธานสมาพันธ์จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส โดย  ซึ่งมีพระครูวิสิฐ พรหมคุณ  เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส ตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส  และคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม        ทั้งนี้ มีวาระการประชุมเร่งด่วน  เรื่อง    การจัดทำโครงการ (กรอบวงเงิน ประมาณ 4.5 ล้านบาท) ในการจัดสรรงบประมาณในการจัดทำโครงการปฏิบัติธรรม   โครงการพัฒนาบุคลากร(กรรมการวัด/ผู้นำชุมชน) วัดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส   และวาระอื่นๆ

    


 ในการประชุมในครั้งนี้เพื่อนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ผลความคืบหน้าในการขับเคลื่อนของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น