โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) มิติใหม่ พหุวัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ ชาวบ้านบากงปลื้ม กำนันมุสลิมร่วมยินดี เจ้าอาวาสรับตราตั้งวัดทรายทอง

 

    (ชมคลิป)  มิติใหม่  พหุวัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ ชาวบ้านบากงปลื้ม กำนันมุสลิมร่วมยินดี เจ้าอาวาสรับตราตั้งวัดทรายทอง


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.           เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564  เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา   พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร เป็นประธานมอบตราตั้ง พระปลัดไพฑูรย์  จารุวณฺโณ  อายุ 69 ปี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทรายทอง ได้ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่  รับตราตั้ง ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดทรายทอง   หมู่6 บ้านบากง อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส        มีหน้าที่อบรมสั่งสอนพระภิกษุ-สามเณรและพุทธบริษัทโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย            โดยมี  พระมหามานพ  อติโรจโน  เจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร    ร้อยเอกสืปปนนท์  นามประดิษฐ์  ผบ.ร้อย ทพ.4610  นายอับดุลเล๊าะ  สือรี  กำนันตำบลรือเสาะ    นายรักษ์วงศ์  พรหมจันทร์ รองนายกอบต.รือเสาะ  นายกรีฑาแดงดี  รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส   นายเทพประทาน  พ้นภัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านบากง ต.รือเสาะ นายเด่นชัย  ชุมผอม หัวหน้าแผนกปฏิบัติการยางแห่งประเทศไทย  สาขารือเสาะ นายประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน  ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอรือเสาะให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี
          ทั้งนี้  นายอับดุลเล๊าะ  สือรี  กำนันตำบลรือเสาะ  ได้ร่วมแสดงความยินดี  พร้อมได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า  ผมพร้อม ที่จะร่วมมือ  ร่วมใจ ในการที่จะให้ทั้งไทยพุทธและมุสลิมมีส่วนร่วมอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  ที่จะนำ สันติสุขมาสู่ในพื้นที่”  ด้วยบรรยากาศสร้างความปลาบปลื้มให้กับพี่น้องชาวอำเภอรือเสาะ“อาตมาพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาทุกภาคส่วนวัดแห่งนี้  ด้วยจิตสาธารณะ  ทุกๆด้าน โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม  เพื่อวัด เพื่อชุมชน สิ่งแรคือ  ทำแล้วต้องมีความสุข  พุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สาธารณชน  พร้อมที่จะพัฒนาด้าน 1.การสาธารณูปการ 2.การปกครอง 3.การศาสนศึกษา 4.การเผยแผ่ 5.การศึกษาสงเคราะห์ และ6.การสาธารณสงเคราะห์ เพื่อความเจริญพระพุทธศาสนาต่อไป”       เจ้าอาวาสวัดทรายทองได้กล่าว ทิ้งท้าย     


     

             สำหรับประวัติพระปลัดไพฑูรย์  จารุวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดทรายทอง อายุ 69 ปี พรรษา 6 วิทยฐานะ นธ.เอก วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขา ศาสนา จบคอมพิวเตอร์  ธุรกิจ จบนิติศาสตร์ กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโทนิด้า จังหวัดยะลา        

           
อดีต รับราชการ ตชด.  ตำรวจภูธร สภอ. ศรีสาคร เมื่ออายุ 50 ปี จึงได้เออนี่ รุ่น 2 กลับมาประกอบอาชีพสวนยาง เมื่ออายุมากขึ้นมุ่งหาความสงบทางใจ  จึงได้มาบรรพชา อุปสมบท จนถึงปัจจุบันนี้

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น