จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บุญยิ่งใหญ่...พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถแก้ว วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พิธี โดย พราหมณ์จิรสิฏฐ์ สายเขาอ้อ พัทลุง (ชมคลิป)

 

บุญยิ่งใหญ่...พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถแก้ว วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส  พิธี  โดย  พราหมณ์จิรสิฏฐ์  สายเขาอ้อ พัทลุง (ชมคลิป) 


     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้/ภาพข่าว

      


      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ที่ผ่านมา พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถแก้ว วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม  หมู่ที่ ๕ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
       โดยเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์ในเวลา 13.24 น. ทั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาร่วมทำบุญและตอกไม้มงคลที่บริเวณที่จะสร้างอุโบสถ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างอุโบสถแก้ววัดไอร์เจี๊ยะมังคลารามในครั้งนี้ โดยมีพระมหามานพ อติโรจโน เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร เจ้าอาวาสไอร์เจี๊ยะมังคลาราม


  ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและกรรมการวัดเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ในการระดมทุนสร้างอุโบสถเป็นการต่อไป
       เจ้าอาวาสวัดไอ้เจี๊ยะม้งคลาราม เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร   ขออนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้ ขอความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกเมื่อเทอญ.
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น