โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

" เบื้องหลัง...บันทึกเทป " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

 " เบื้องหลัง...บันทึกเทป "    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 "ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดในแผ่นดินไทย... รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลุยไปทุกแห่งหนถึงแม้บางพื้นที่เสี่ยงอันตรายทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุ่มเททั้งชีวิต..เพื่อคืนคุณให้แผ่นดิน....และตอบแทนแผ่นดินไทยพร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวความจริงและเที่ยงตรง แม่นยำในการนำ
เสนอการปฎิบัติหน้าที่ภาระกิจของตำรวจตระเวนชายแดนที่ปกป้องอธิปไตย..รักษาปกป้องผืนป่าดงดิบชื้นของแผ่นดินไทยป่าฮาลา - บาลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
   รายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการทุกเทปเพื่อขอมอบให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนที่เป็นเจ้าของรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน...ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. ความยาวเนื้อหา 19 นาที "

 


" เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ"   คำขวัญตำรวจตระเวนชายแดน

 


เสียสละ:  หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งเห็นความทุกข์ของผู้อื่นมากกว่าตนเป็นสำคัญ ดังที่ปรากฎในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน     "ความผาสุขของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน"

อดทน:  หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฎิบิติงานที่ยากลำบากอย่างไม่ท้อถอย ความมีวินัยและตั้งใจปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 ดำรงตนอย่างมีเกียรติ:          หมายถึง การปฏิบัติตนอย่างเรียบ ง่าย ประหยัดขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง         
   ...ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาผืนป่าและอาณาธิปไตยของประเทศ....ผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง "

 

    "เมื่อมีตน ไม้ ก็ย่อมมีชีวิต "

 

เราเดินทางไปทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นผืนป่า หรือผืนน้ำ "

 

เรายึดมั่นในหน้าที่ และทำดีทุกวัน "

 


      ภาพเบื้องหลัง...... " นอนกลางดิน กินกลางทราย... ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน...สัมผัสด้วยตนเองในการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน กับการปฎิบัติหน้าที่พิทักษ์ป่าดงดิบชื้น ป่าฮาลา - บาลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

    มรดกล้ำค่าของแผ่นดินไทยและการปฎิบัติภารกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ และ เจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย๒ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา "

 


หมอกยามเช้าโรยตัวไปทั่วสันกาลาคีรี ต้นน้ำสองสายเล็กๆ จากหุบเขาไหลรวมเป็นคลองฮาลา ก่อนลัดเลาะเลื้อยไปตามร่องเขาไปสุดที่คอนกรีตกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเขื่อนบางลางแล้วแยกเป็นแม่น้ำปัตตานี แม่น้ำสายบุรี และแม่น้ำสุไหงโก-ลก แม่น้ำสามสาย

นี้ถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เสียงส่ำสัตว์ของป่าดิบชื้นร้องโหยหวนชวนวิเวกวังเวงใจแก่ผู้มาเยือนยิ่งนัก แม้เสียงนกป่าและไก่ป่าจะเจื้อยแจ้วแทรกขึ้นมาบ้างบางครั้ง เมื่อมารวมกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แล้วป่าผืนนี้ก็น่ากลัวสำหรับคนแปลกหน้าอยู่ดีแต่เสียงน่ากลัว

แต่เสียงดังกล่าวเปรียบเหมือนมโหรีที่คุ้นชินสำหรับ เจ้าหน้าที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ค่ายพญาลิไท โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย ๒ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เรือท้องแบนของตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๔  พร้อมอาวุธทันสมัยครบมือ...เริ่มในการปฎิบัติหน้าที่ในผืนป่าดงดิบชื้น ป่าฮาลา - บาลา ตั้งแต่ยามเช้าจนสิ้นแสงพระอาทิตย์ก็ยังปฎิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง

 


  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ มนตรี คำแหง ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดินลงพื้นที่บันทึกเทปการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา การปฎิบัติหน้าที่ภารกิจ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงในแต่ละวัน.....เดินเท้าเข้าป่าดงดิบชื้น...ต้องพบกับทากเจาะดูดเลือด...สัตว์อสรพิษและพันธุ์พืชที่มีพิษ...ต้องเดินเท้าลุยผ่านลำห้วยและแม่น้ำที่เราไม่สามารถทราบว่า ....ใต้ผืนน้ำที่ลึกลับจะมีอะไรบ้างและความหนาวเหน็บในป่าดงดิบชื้นและเสื้อผ้าที่สวมใส่ในการปฎิบัติภาระกิจในแต่ละวันเปียกชื้นตลอดทั้งวัน...

 

...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน...ต้องการนำเสนอให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนและเยาวชนไทยได้รับทราบคำว่า...

 

" นอนกลางดิน กินกลางทราย "

     และการปฎิบัติหน้าที่ภารกิจแต่ละวันของตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ค่ายพญาลิไท โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย ๒ ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

การปฎิบัติภาระกิจตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ ป่าดงดิบชื้น ป่าฮาลา - บาลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

ความหมายคำว่า......  " นอนกลางดิน กินกลางทรายเป็นอย่างไร.."

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน...นำมาถ่ายทอดสะท้อนออกมาให้ผู้ชมทางบ้านติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ เป็นผืนป่าที่ประกอบไปด้วยผืนป่าสองผืน คือ ป่าฮาลา ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และ ป่าบาลา ในพื้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แม้ป่าทั้งสองผืนนี้จะไม่ได้ติดเป็นป่าผืนเดียวกัน แต่ทว่าในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกัน

โดยคำว่า "บาลา" มาจากคำว่า "บาละห์" ที่แปลว่า "หลุด" หรือ "ปล่อย" มีที่มาจากช้างเชือกหนึ่งที่หนีเข้าป่าฝั่งอำเภอแว้ง และคำว่า "ฮาลา" หมายถึง "อพยพ" หมายถึง ผู้คนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากตัวเมืองปัตตานีในอดีต จนมาอาศัยอยู่เป็นชุมชนรอบ ๆ ชายป่า โดยป่าแห่งนี้อาจเรียกชื่อสลับกันได้ว่า บาลา-ฮาลา โดยผู้คนที่อยู่ในอำเภอแว้งจะเรียกว่า "บาลา-ฮาลา" แต่คนที่อาศัยในอำเภอเบตงจะเรียกว่า "ฮาลา-บาลา" 

 

 อย่าพลาดติดตามชมแม้แต่เสี้ยววินาทีในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศติดตามชมเร็วๆนี้.....ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

 CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น