โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"กลุ่มสตรีตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมตามโครงการงบอุดหนุนโครงการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"

  "กลุ่มสตรีตำบลบาตง  อำเภอรือเสาะ  จัดกิจกรรมตามโครงการงบอุดหนุนโครงการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี"

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะมอบหมายนายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการงบอุดหนุน โครงการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและกลุ่มเป้าหมาย 180 คนจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 8 หมู่บ้าน ของตำบลบาตง ร่วมกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส จำนวน 107,200 บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สตรีที่มีการยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสมาชิกกองทุนฯ มาเรียนรู้การบริหารจัดการหนี้ที่มีอยู่ในครัวเรือนหรือกลุ่มที่ยืมเงินทุนหมุนเวียนแล้วยังไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยตามโครงการต้องการให้มีการนำเอาอาชีพ 5 อาชีพ มาสาธิต เพื่อให้สตรีเกิดการเรียนรู้ที่จะนำไปต่อยอดกับรายได้ในครัวเรือน ระยะเวลา จำนวน 2 วัน


 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สำหรับอาชีพที่นำมาสาธิต มี 1.การสาธิตทำกระเป๋าผ้า 2. การสาธิตกระเป๋าสานเส้นพลาสติก 3. สาธิตการทำลูกชิ้นปลาโบราณ 4. สาธิตการยำต้างๆและขนมถ้วย 5. สาธิตการทำไอศรีม สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรับฟังในการหาทางแก้ปัญหาและแนวทางเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น