จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายอนันต์ ทองอุ่น เตรียม สมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช "การจัดการท้องถิ่นเข้มแข็ง นำนครศรีธรรมราชก้าวสู่เมืองแห่งอนาคต"

 นายอนันต์ ทองอุ่น เตรียม สมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช "การจัดการท้องถิ่นเข้มแข็ง นำนครศรีธรรมราชก้าวสู่เมืองแห่งอนาคต"


           นายอนันต์ ทองอุ่น ผู้เตรียม สมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช  ได้คาถา "ขับเคลื่อนการจัดการท่องถิ่นนำพานครศรีธรรมราชก้าวสู่เมืองแห่งอนาคต" ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคท้องถิ่นไทย สส.นครศรีธรรมราช ฝากความหวังไว้กับนายอนันต์ ทองอุ่น ในการเป็นผู้บริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชยุคใหม่

 @ประเด็นการจัดการบริหารนครศรีธรรมราช

     -การจัดการความร่วมมือสร้างท้องถิ่นเข้มแข็งทุกภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

     -การจัดการด้านประเพณี วัฒนธรรมธรรม และการศึกษา

     -การจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวศรัทธาของชุมชน

    -การจัดการด้านเกษตรอาหารเพื่อความยั่งยืน 

   -การจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน

   -การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน     "ทีมทิศทางใหม่ การจัดการท้องถิ่นเข้มแข็ง นำนครศรีธรรมราชก้าวสู่เมืองแห่งอนาคต"


นายขุน  เขาหลวง

นักขับเคลื่อนทางสังคม

ประเทศไทย

11/10/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น