จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม มนตรี คำแหง ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ลุยลำห้วย..ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์เทือกเขาตะนาวศรี.

 ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม มนตรี คำแหง ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ลุยลำห้วย..ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์เทือกเขาตะนาวศรี. 


พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระราชดำรัสว่า "การปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ำค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย"

 


     " ลุยเข้าป่า  ลำห้วย..ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก..ฝนตกตลอดทั้งวัน

 บ้านห้วยม่วง ( โป่งแห้ง ) ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน...การสร้างฝายชะลอน้ำ..ฝายถาวรตามแนวชายแดนภาคตะวันตก ท่ามกลางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเทือกเขาตะนาวศรี "

 


    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม มนตรี คำแหง ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ลุยลำห้วย..ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์เทือกเขาตะนาวศรี...ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกเพื่อบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน การสร้างฝายชะลอนัำ แบบฝายถาวรของกองทัพภาคที่ ๑ โดยกองพลทหารราบที่ ๙ กองกำลังสุรสีห์ พื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ ๑๑๐๓ กรมทหารพรานที่ ๑๑  , องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย , เทศบาลตำบลชัฎป่าหวาย, พี่น้องประชาชนจิตอาสา หมู่ ๓ บ้านห้วยม่วง (โป่งแห้ง) ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 


การสร้างฝายชะลอน้ำแบบฝายถาวร ขนาดกว้าง ๕๐  เซนติเมตร ยาว ๔เมตร สูง ๑๔๐ เซนติเมตร มีพื้นที่หน้าตัดในการกั้นน้ำได้ ๕.๖ ตารางเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ ๑,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตร

เพื่อชะลอการไหลของน้ำ ป้องกันการกัดเซาะชะล้างและพังทลายของหน้าดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วยในห้วงฤดูฝน ช่วยกักเก็บตะกอนและอินทรียวัตถุไม่ให้พัดพาสู่การตื้นเขินของแหล่งน้ำชั้นล่าง  เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์  และความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่า สัตว์น้ำ ได้อาศัยในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังช่วยกักเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำไปใช้ในการสาธารณูปโภคในห้วงฤดูแล้ง  และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า                การสร้างฝายในครั้งนี้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารที่ปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อประโยชรส่วนรวมในชุมชน ตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสานต่อพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  ในการเป็นจิตอาสาพระราชทานเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 


   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น